Länkstig

Radoslava Jönsson

Om Radoslava Jönsson

Aktiv inom forskning som i huvudsak berör barn och vuxna med hörselnedsättning, deras livskvalitét, språkutveckling och hörhjälpmedelsnytta. Handleder i ett doktorandprojekt som undersöker auditiv språkmiljö hos vuxna med grav hörselnedsättning.