Länkstig

Jonas Fogels

Anknuten till forskning

Avd för öron-, näs- och
halssjukdomar
Besöksadress
Gröna stråket 9 5 vån SU/Sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Jonas Fogels

Legitimerad audionom och medicine magister i audiologi. Arbetar kliniskt på Hörselimplantatmottagning och CI-teamet vid ÖNH på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, ÖNH-sjukdomar. Avhandlingsämnet handlar om vuxna personer med grav hörselnedsättning och deras kommunikation i vardagen. Kursansvarig samt föreläsare för psykoakustik på Audionomprogrammet.