Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Åsa Winzell Juhlin

Universitetsadjunkt, adjungerad

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, Plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A314
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Åsa Winzell Juhlin

Åsa examinerades 2006 från audionomprogrammet vid Göteborgs Universitet och har sedan dess arbetat kliniskt som leg. audionom inom Hörselverksamheten, Västra Götalandsregion. Arbetsuppgifterna består av diagnostisering och rehabilitering av hörselnedsättning hos vuxna vid Mölndals sjukhus.

Sedan våren 2020 har Åsa påbörjat sitt doktorandarbete vars syfte är att undersöka hörselhälsan hos de äldsta äldre. I projektet ingår att undersöka hörselförmågan hos ett stort antal personer mellan 88 och 90 samt 95 år i Göteborgsområdet, att validera ett objektivt hörseltest för denna grupp samt undersöka interaktionen mellan hörsel och kognitiv nedsättning vid hög ålder.

Åsa har sedan 2007 medverkat i kurser inriktade på Audiologisk diagnostik vid audionomprogrammet vid Göteborgs Universitet.

2016 färdigställde Åsa sin Magisteruppsats med inriktning på Referensvärden inom Audiologisk diagnostik och deltar också i en arbetsgrupp som arbetar för att ta fram uppdaterade riktlinjer för audiologisk diagnostik i Sverige.

Huvudintressen är audiologisk diagnostik och rehabilitering med fokus på de äldsta äldre och audionomens arbete för att främja hörselhälsan hos denna patientgrupp.