Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå

Här presenteras våra olika kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå. Anmälan görs via www.antagning.se senast den 15 april/15 oktober.

Hösttermin

GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, helfart dag

RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, helfart dag

RKT115 Kulturmöten och mellanösterns religioner 15 hp, kvartsfart kväll

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser

RKT120 Religion, våld och terror 15 hp, halvfart kväll (ges ej HT20)

Fördjupningskurser

RT1321 Levd religion 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fördjupningskurser

RKT136 GT med hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag. Ges ojämn hösttermin med start ht21

RKT138 NT utan grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag utgår. Ersätts med
RT1381 (under utarbetande)
RT1382 (under utarbetande)
Ojämn hösttermin med start ht21.

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fördjupningskurser

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fördjupningskurser

RT1331 Kristus, människan och frälsningen 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1332 Teologiska klassiker 7,5 hp, halvfart dag resp nät

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, kandidatexamensarbete, 15 hp, halvfart dag

Vårtermin

GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, halvfart, nät

RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, halvfart nät

RKT119 Religion, hälsa och alternativmedicin 7,5 hp, kvartsfart kväll (ges ej VT21)

RT1111 Religion i Skandinavien 7,5 hp halvfart blandade tider. Kursen ges på engelska

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser
RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1241 Religion och kolonialisering i Asien 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1242 Religion och kolonialisering i Amerika 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fortsättningskurser

RKT129 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp, halvfart dag.

RKT126 Gamla testamentet med hebreiska 15 hp, halvfart dag, ojämn vårtermin med start vt21

RKT125 Nya testamentet med grekiska 15 hp, halvfart dag, jämn vårtermin med start vt22

Fördjupningskurser
RKT135 NT med grekiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag. Ges vt21 och därefter jämn hösttermin med start ht22

RKT137 GT utan hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag. Utgår och ersätts fr.o.m. vt21 av följande av två kurser:
RT1371 Den hebreiska Bibelns berättande texter, 7,5 hp halvfart dag
RT1372 Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen 7,5 hp halvfart dag

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fortsättningskurser
RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fortsättningskurser
RT1231 Treenighet och skapelse 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1232 Teologisk etik 7,5 hp, halvfart dag resp nät

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

Fördjupningskurser
RKT130 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp, halvfart dag

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag