Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå

Här presenteras våra olika kurser i religionsvetenskap och teologi på grundnivå. Anmälan görs via www.antagning.se senast den 15 april/15 oktober.

Sommar

FORTSÄTTNINGSKURSER

RT1250 Apokalypsen i text och tolkning 7,5 hp, halvfart nät

LIR102 Rättvisa – idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion 7.5hp, halvfart nät

Hösttermin

GRUNDKURSNIVÅ

RKT1100 Grundkurs i religionsvetenskap och teologi, 30 hp, helfart dag

RKT115 Kulturmöten och mellanösterns religioner 15 hp, kvartsfart nät


RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fördjupningskurser

RT1321 Levd religion 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1322 Gudsmöten, omvändelser och apostasi 7,5 hp, halvfart dag

RT1341 Västerländsk esoterism 7,5 hp, halvfart dag

RT1342 Skapelsemyter och initiationsriter 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fördjupningskurser

RKT136 GT med hebreiska, fördjupningskurs 15 hp, halvfart dag. Ges ojämn hösttermin

RKT135 NT med grekiska, fördjupningskurs 15 hp halvfart dag. Ges jämn hösttermin

RT1371 Den hebreiska Bibelns berättande texter, 7,5 hp halvfart dag. Ges jämn hösttermin

RT1372 Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen 7,5 hp halvfart dag. Ges jämn hösttermin

RT1381 Nya testamentet i översättning och reception 7,5 hp dag. Ges ojämn hösttermin

RT1382 Nytestamentlig teologi 7,5 hp dag. Ges ojämn hösttermin

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fördjupningskurser

RT1311 Kyrka och världslig makt i ett historiskt perspektiv 7,5 hp, halvfart dag resp nät, ges ej HT-24. Ersätts av:
RT1313 Praktisk teologi 7.5hp, halvfart dag resp nät

RT1312 Mystik, politik och spiritualitet i klosterväsendets historia 7,5 hp, halvfart dag

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fördjupningskurser

RT1331 Kristus, människan och frälsningen 7,5 hp, halvfart dag

RT1332 Teologiska klassiker 7,5 hp, halvfart dag resp nät

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, kandidatexamensarbete, 15 hp, halvfart dag

Vårtermin

GRUNDKURSNIVÅ

RKT110 Grundkurs religionsvetenskap 30 hp, halvfart, nät

RKT111 Grundkurs teologi 30 hp, halvfart nät

RT1111 Religion i Skandinavien 7,5 hp halvfart dag. Kursen ges på engelska

LIR102 Rättvisa – idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion 7.5hp, kvartsfart kväll.

RELIGIONSBETEENDEVETENSKAP OCH RELIGIONSHISTORIA

Fortsättningskurser
RT1221 Religionens återkomst 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1222 Den religiösa människan 7,5 hp, vt24 enbart halvfart dag

RT1244 Yogatraditioner och deras moderna förvandlingar 7,5 hp, vt24 enbart halvfart dag

RT1243 Ursprungsfolkens religioner 7,5 hp, halvfart dag resp nät

BIBELVETENSKAP

Fortsättningskurser

RKT129 Bibelvetenskap fortsättningskurs 15 hp, halvfart dag

RKT126 Gamla testamentet med hebreiska 15 hp, halvfart dag, ges ojämn vårtermin

RKT125 Nya testamentet med grekiska 15 hp, halvfart dag, ges jämn vårtermin

KRISTENDOMENS HISTORIA

Fortsättningskurser
RT1211 Kristendom bortom västerlandet. Historiska perspektiv på utomeuropeisk kristendom 7,5 hp, vt24 enbart halvfart dag

RT1212 Kristendom i Europa, Sverige och Västsverige 7,5 hp, halvfart dag resp nät

SYSTEMATISK TEOLOGI

Fortsättningskurser
RT1231 Treenighet och skapelse 7,5 hp, halvfart dag resp nät

RT1232 Teologisk etik 7,5 hp, vt24, halvfart dag

ÄMNESÖVERGRIPANDE KURSER

Fördjupningskurser
RKT130 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp, halvfart dag

UPPSATSKURSER GRUNDNIVÅ

RT1400 Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen 15 hp, halvfart dag