Länkstig

Den hebreiska Bibelns berättande texter

Kurs
RT1371
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12320

Om utbildningen

Kursen erbjuder fördjupad kunskap om berättartekniker i den hebreiska
Bibeln. I kursen introduceras olika litteraturkritiska metoder för
analys av den hebreiska Bibelns berättande texter. Särskilt fokus ligger
på narratologisk metod och dess tillämpning i analysen av prosatexter.
Skillnader mellan historiekritiska och litteraturkritiska analyser av
narrativa texter undersöks och diskuteras. I kursen behandlas även
receptionen av bibliska narrativ i samtida populärkultur.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd fortsättningskurs RKT129 Bibelvetenskap, 15hp, eller godkänd fortsättningskurs RK3000/RKL300 Religionsvetenskap 20p  (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar.

I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten