Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Den religiösa människan

Kurs
RT1222
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22312

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22311

Om utbildningen

Gudstro sägs ibland ha positiv inverkan på människors liv. Men vilken betydelse har egentligen religion och religiositet för hur människor hanterar olika svåra livssituationer, som kriser, trauman och ohälsa? Sådana frågor har länge varit omtvistade inom religionspsykologin.

Inom ramen för denna kurs diskuteras frågor om relationen mellan religiös tro och välmående med utgångspunkt i aktuell religionspsykologisk forskning. Dessutom behandlas personlighetspsykologiska aspekter, psykopatologi och personlighetsbedömningar i relation till människors religiositet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd grundkurs om 30hp i valfritt ämne, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.