Länkstig

Rättvisa - idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion

Kurs
LIR102
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-32203
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-32202

Denna kurs ingår i vår internationella sommarskola.
Summer School for Sustainability

Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att berika din förståelse av rättvisa genom att undersöka hur idéer om rättvisa har skildrats i olika litterära, filosofiska och religiösa traditioner. Tillsammans kommer vi att kritiskt granska och analysera de antaganden som formar samtida uppfattningar om rättvisa och undersöka hur samtida uppfattningar kan berikas genom idéer från olika traditioner. På så sätt närmar vi oss kursens kärna: vilka antaganden krävs för att utveckla mer rättvisa och hållbara samhällen?

Kurs ges i två olika versioner sommaren 2023.

Den första versionen ges online, halvfart från den 5 juni till den 13 augusti. Föreläsningar kan vara på engelska men diskussioner, inlämningar och övrig kommunikation sker på svenska.

Den andra versionen ges på campus, helfart från den 4 juli till den 3 augusti som en del av Göteborgs universitets internationella sommarskola för hållbarhet. Den vänder sig till såväl nationella som internationella studenter där alla sammanstrålar i Göteborg för att delta i sommarskolan. Denna version ges helt på engelska och har ett än tydligare fokus på hållbarhetsfrågor.  

Ingår i internationell sommarskola

Den här kursen ingår i Göteborgs Universitets Summer School for Sustainability. En sommarskola med en stor andel internationella studenter och tillhörande kringprogram – allt på engelska – som du som läser kursen har möjlighet att delta i.

Sommarskolan tar avstamp i Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen där du under fem lärorika och inspirerande sommarveckor får internationell erfarenhet utan att lämna Sverige.

Mer information finns här: https://www.gu.se/summer-school-for-sustainability

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)