Länkstig

Rättvisa - idéer och ideal i fiktion, filosofi och religion

Kurs
LIR102
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22211
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att berika din förståelse av rättvisa genom att undersöka hur idéer om rättvisa har skildrats i olika litterära, filosofiska och religiösa traditioner. Tillsammans kommer vi att kritiskt granska och analysera de antaganden som formar samtida uppfattningar om rättvisa och undersöka hur samtida uppfattningar kan berikas genom idéer från olika traditioner. På så sätt närmar vi oss kursens kärna: vilka antaganden krävs för att utveckla mer rättvisa och hållbara samhällen?

Föreläsningarna är på engelska men diskussioner, examinationer och övrig kommunikation kan också ske på svenska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)