Länkstig

Treenighet och skapelse

Kurs
RT1231
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22311
Ansökan öppnar 15 september 2022

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22310
Ansökan öppnar 15 september 2022

Om utbildningen

Vad betyder det egentligen att tala om Gud? Vad menar kristna teologer när de säger att Gud är treenig? Vad innebär det att säga att världen är skapad av Gud? Den här kursen utforskar dessa frågor genom att studera den historiska utvecklingen och de samtida uttrycken för en teologisk förståelse av Gud och skapelsen. Denna förståelse studeras i sin egen rätt, men relateras också till andra världsbilder och meningssystem, samt till vetenskapliga teorier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd grundkurs om 30hp i valfritt ämne, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten