Länkstig

Religion i Skandinavien

Kurs
RT1111
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22300
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22301
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Du får en orientering om hur religiös tro och praktik påverkat och
påverkats av kulturella och samhälleliga förhållanden och
förändringsprocesser i Skandinavien, med särskild tonvikt vid västra
Sverige. Vi belyser och analyserar hur det vi idag kallar ”religion”
genom tiderna har samspelat med och varit del av vardagsliv, kultur och
politik. Vi gör nedslag i några centrala historiska skeenden, som
exempelvis kristnandeprocessen, reformationen, väckelserörelsernas
framväxt och det samtida mångreligiösa samhället. Genom dessa nedslag
ges bilder av religion i västra Sverige som också sätts in i ett bredare
nationellt, skandinaviskt och globalt sammanhang.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)