Länkstig

Teologi, grundkurs

Kurs
RKT111
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12301

Om utbildningen

Människor har genom historien förhållit sig till och praktiserat religion på en rad olika sätt. Här behandlas ett judisk-kristet kulturarv ur såväl historiska perspektiv som i relation till dagens mångreligiösa samhälle.

Du får grundläggande kunskaper i bibelvetenskap, kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap. Vi studerar centrala bibeltexter och deras verkningshistoria, kristna kyrkors och samfunds historiska utveckling samt diskuterar aktuella teologiska och etiska frågor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Efter avslutad grundkurs i religionsvetenskap eller teologi kan du fördjupa dina kunskaper ytterligare. Det finns ett rikt utbud av mindre fortsättnings- och fördjupningskurser som du kan kombinera på många olika sätt. Många av dem ges både på campus och online.

Vill du läsa till en kandidatexamen kan du skräddarsy en utbildning som svarar mot dina intressen. Du kan då också inbegripa kurser i andra ämnen och avsluta det hela med ett kandidatexamensarbete i religionsvetenskap och teologi.

Se rekommenderade studiegångar med information och inspiration hur du kan studera till en kandidatexamen som motsvarar dina intressen https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/rekommenderade-studiegangar-…

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten