Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Religionens återkomst

Kurs
RT1221
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22309
Tillfället är inställt

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22310
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Under de senaste decennierna har olika former av religiositet blivit allt synligare i offentligheten. Religionens nya synlighet kommer till uttryck i religiösa grupperingar som har etablerats genom en ökad global migration, såväl som i en livskraftig, nyreligiös miljö. Den ständigt återkommande slöjdebatten i Europa och nyandligt inspirerade terapi- och behandlingsformer är exempel på sådana uttryck. Det är religionens återkomst i framförallt västerländska samhällen som behandlas i föreliggande kurs. Vi diskuterar religionens offentliga närvaro utifrån frågor om dess betydelse för såväl enskilda människor som för mer övergripande samhälleliga och globala processer. Kursen ger dig därtill redskap för att förstå och analysera olika religioners betydelser när det gäller migration, social tillhörighet och utanförskap.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd grundkurs om 30hp i valfritt ämne, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.