Länkstig

Den hebreiska Bibeln och Qumranlitteraturen

Kurs
RT1372
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12321

Om utbildningen

I kursen studeras teologiska teman som skapelse, förbund, tempel,
försoning och land, i den hebreiska Bibeln och i Qumranlitteraturen.
Tolkningsmässiga likheter och skillnader, samt utvecklingen av
teologiska teman, analyseras och diskuteras. Kunskap om centrala
historiska händelser (politiska, sociologiska, kulturella faktorer),
såväl som litterära/formkritiska perspektiv (genrernas och texternas
sociala funktion) lyfts fram som avgörande för förståelse av exeges i
såväl den hebreiska Bibeln som i Qumranlitteraturen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd fortsättningskurs RKT129 Bibelvetenskap, 15hp, eller godkänd fortsättningskurs RK3000/RKL300 Religionsvetenskap 20p  (tidigare utbildningssystem), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar.

I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten