Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen

Kurs
RT1400
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12320
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen innebär författandet av ett självständiga examensarbete, väl förankrat i dina tidigare ämnesstudier. Innehåll och litteratur väljer du i samråd med examinator. Du försvarar ditt vetenskapliga arbete vid ett seminarium. I uppsatsen visar du att du kan formulera ett forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser i Religionsvetenskap och teologi om 75hp varav minst 30hp på fortsättningsnivå 15hp på fördjupningsnivå av relevans för examensarbetet. Om examensarbetet ska skrivas samma termin som kurserna på fördjupningsnivå krävs minst 60hp i huvudområdet varav minst 30hp på fortsättningsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.