Länkstig

Religionsvetenskap och teologi, examensarbete för kandidatexamen

Kurs
RT1400
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12319
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen innebär författandet av ett självständiga examensarbete, väl förankrat i dina tidigare ämnesstudier. Innehåll och litteratur väljer du i samråd med examinator. Du försvarar ditt vetenskapliga arbete vid ett seminarium. I uppsatsen visar du att du kan formulera ett forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser i Religionsvetenskap och teologi om 75hp varav minst 30hp på fortsättningsnivå 15hp på fördjupningsnivå av relevans för examensarbetet. Om examensarbetet ska skrivas samma termin som kurserna på fördjupningsnivå krävs minst 60hp i huvudområdet varav minst 30hp på fortsättningsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Med en kandidatexamen i religionsvetenskap och teologi har du erövrat kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta och efterfrågade i många sektorer på arbetsmarknaden, exempelvis inom offentlig förvaltning, näringsliv, utbildning, kultur, media och kommunikation.

Du är också behörig att studera vidare på avancerad nivå i religionsvetenskap och teologi men även i flera andra ämnen. Du kan läsa mot magister- eller masterexamen via fristående kurser eller mot masterexamen via program. Vid institutionen erbjuder vi tre masterprogram:

  • H2RTM Teologi 
  • H2KST Kritiska studier
  • H2DHU Digital humaniora 

Så är det att plugga

Undervisningen

I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten