Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning

Kurs
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14027
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du som läst fristående kurser och har ditt huvudområde inom humaniora har möjlighet att knyta ihop din utbildning med kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning, 30 hp.

Om utbildningen

Att göra praktik är en möjlighet att pröva en framtida yrkesroll. På kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning får du praktiska erfarenheter av arbetslivet samtidigt som du reflekterar över och använder dig av din humanistiska utbildning. Kursen kan fungera antingen som ett komplement till din utbildning eller inkluderas i en kandidatexamen. I vissa fall kan kursen också bli en del av en masterexamen.

Du ska själv hitta en relevant praktikplats där du aktivt och på en kvalificerad nivå kan arbeta med frågor som har anknytning till den utbildning du har. Det kan vara inom exempelvis statliga och kommunala myndigheter, företag och kulturinstitutioner och du kan göra praktiken både i Sverige eller utomlands.

Kursen i sin helhet ska stimulera till reflektion kring en framtida yrkesroll och ge insikter i hur man professionellt hanterar situationer som man som färdig humanist möter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete om 15 hp i något av de huvudområden som ges vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet eller som bedöms som motsvarande. Ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå, i något av de huvudområden som ges vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, eller som bedöms som motsvarande, kan ge behörighet till kursen om examensarbetet på grundnivå inte är inom ett humanistiskt huvudområde. Dessutom krävs en godkänd praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten.

Instruktioner för ansökan

En preliminär praktikplan ska lämnas in senast 15 juni inför höstens kurs och 1 december inför vårens kurs.

En mall för praktikplan och mer information om kursen hittar du på Studentportalen https://studentportal.gu.se/minastudier/hum/praktik-och-faltstudier/kva…

Skicka eller e-posta en scannad version av din praktikplan till kursansvarig i så god tid som möjligt. Lämnar du in före den 15 juni 2020 finns det större chans att komplettera om praktikplanen inte skulle vara godkänd i befintligt skick.

Skicka till: praktik@hum.gu.se

eller

Institutionen för kulturvetenskaper
Marita Rhedin
Göteborgs universitet, Box 200,
405 30 Göteborg

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges varje termin och praktikperioden löper från terminsstart och under ca 18 veckor. Efter praktikperioden kommer du att färdigställa en praktikrapport och ventilera den vid ett seminarium i slutet av terminen.

Under kursen deltar studenterna i två tematiska diskussioner på Göteborgs universitets lärplattform Canvas och i seminarium i anslutning till varje tema (två tillfällen).