Länkstig

Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning

Kurs
KAH100
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12701
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du som läst fristående kurser eller program och har ditt huvudområde inom humaniora har möjlighet att knyta ihop din utbildning med kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning, 30 hp. Kursen kan fungera antingen som ett komplement till din utbildning eller inkluderas i en kandidatexamen. I vissa fall kan kursen också bli en del av en masterexamen.

Om utbildningen

Att göra praktik är en möjlighet att pröva en framtida yrkesroll. På kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning får du praktiska erfarenheter av arbetslivet samtidigt som du reflekterar över och använder dig av din humanistiska utbildning. Kursen kan fungera antingen som ett komplement till din utbildning eller inkluderas i en kandidatexamen. I vissa fall kan kursen också bli en del av en masterexamen.

Du ska själv hitta en relevant praktikplats där du aktivt och på en kvalificerad nivå kan arbeta med frågor som har anknytning till den utbildning du har. Det kan vara inom exempelvis statliga och kommunala myndigheter, företag och kulturinstitutioner och du kan göra praktiken både i Sverige eller utomlands.

Kursen i sin helhet ska stimulera till reflektion kring en framtida yrkesroll och ge insikter i hur man professionellt hanterar situationer som man som färdig humanist möter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 150 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete om 15 hp i något av de huvudområden som ges vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet eller som bedöms som motsvarande. Ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå, i något av de huvudområden som ges vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, eller som bedöms som motsvarande, kan ge behörighet till kursen om examensarbetet på grundnivå inte är inom ett humanistiskt huvudområde.

Instruktioner för ansökan

En preliminär praktikplan ska lämnas in i god tid. Om du lämnar in
senast 15 juni inför hösten och 1 december inför våren finns det större
chans att komplettera om praktikplanen inte skulle vara godkänd i
befintligt skick. Mallen och mer instruktioner för praktikplanen och
vart den ska skickas hittar du i Canvas via länken "Läs mer om
instruktioner för ansökan".

Planen ska vara signerad av handledare på praktikplatsen och uppnå kriterier för godkänd praktikplan.

Vad händer med min ansökan?

Du måste svara på det första
antagningsbeskedet för att behålla din plats/reservplats!

I urval 2 tillsätts platserna på kursen. Om du av någon anledning inte har
skickat in praktikplanen i tid, och du vid kursstart uppfyller de övriga
behörighetskraven, antas du i mån av plats.

I samband med detta skickar kursansvariga och studentexpeditionen ut information och kallelse till kursens introduktionsdag.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges varje termin och praktikperioden löper från terminsstart och under ca 18 veckor. Efter praktikperioden kommer du att färdigställa en praktikrapport och ventilera den vid ett seminarium i slutet av terminen.

Under kursen deltar studenterna i två tematiska diskussioner på Göteborgs universitets lärplattform Canvas och i seminarium i anslutning till varje tema (två tillfällen).

Studier utomlands

Du kan välja att förlägga din praktikperiod utomlands.

För frågor om utlandspraktik, Erasmus, Mobility online etc kontakta Camilla Alvhage camilla.alvhage@gu.se

Frågor om behörighet med mera tas med fördel med vår studievägledare Lise-Lotte Gustafsson studievagledning@kultur.gu.se

För frågor om innehåll och upplägg kontakta Marita Rhedin marita.rhedin@musikvet.gu.se

Läs mer om studier utomlands