Bild
Elina Kroksjö, alumn vid masterprogrammet Kultur och demokrati, fotograferas i Göteborg
Elina Kroksjö läste tidigare masterprogrammet Kultur och demokrati och jobbar nu som utvecklingsledare vid Marks kommun.
Foto: Erik Pedersen
Länkstig

Masterprogrammet Kultur och demokrati tog Elina till jobb som utvecklingsledare

Elina Kroksjö studerade masterprogrammet Kultur och demokrati där kulturen utgör en kritisk ingång för att studera fenomen och förändringar i samhället. Idag arbetar hon som utvecklingsledare vid Kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun. Och flera av de centrala momenten på programmet återkommer i hennes arbete. Ett kritiskt förhållningsätt kan göra stor skillnad inom offentlig kulturverksamhet. Trots allt handlar det ju om att värna demokratiperspektivet, säger hon.

Fler perspektiv på Kultur och demokrati