Bild
Anton Hedberg student på kandidatprogrammet Kultur
Anton Hedberg student på kandidatprogrammet Kultur
Länkstig

Från kulturutbildning raka vägen till jobb på musikbolag

Publicerad

Anton Hedberg läser sista terminen på kandidatprogrammet Kultur vid Göteborgs universitet. Mycket tack vare breddningsterminen och praktiken på programmet har Anton fått erfarenhet av projektledning och kommunikation, och han har jobbat med artistrelationer och artistutveckling. Trots att han inte ens har gått färdigt utbildningen har han redan nu blivit erbjuden en tjänst på musikbolaget Rexius Records.

– Mitt intresse för musik och journalistik gjorde att jag fick upp ögonen för kulturprogrammet, säger Anton. Jag har tidigare arbetat med yrkesvägledning och min erfarenhet är att musik- och journalistutbildningar ger en examen till en relativt mättad bransch, det är alltså hård konkurrens om jobben. Kulturutbildningen har möjlighet att slå bredare, bland annat genom utbildningens breddningstermin. Det var även viktigt att utbildningen kunde erbjuda en praktikkurs samt de individuella valen i termin två och sex.

Möjlighet till fördjupning inom ett ämne

Kandidatprogrammet Kultur ger studenten möjlighet till flera val, olika inriktningar och att styra efter eget intresse. Breddningsterminen (termin tre) är en möjlighet att förkovra sig inom ett ämne som en anser extra intressant. Ämnen att fördjupa sig inom kan till exempel vara filmvetenskap, genusvetenskap, idé- och lärdomshistoria, konst- och bildvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, religionsvetenskap, eller teaterstudier. Det ges även möjlighet att åka utomlands på utbytesstudier.

– Under breddningsterminen studerade jag musikvetenskap medan andra i min klass studerade litteratur-, film- eller genusvetenskap. I de valbara kurserna har jag studerat att skriva om kultur och kulturförvaltning. Breddningsterminen och de individuella valen ger dig som student en möjlighet att spetsa till din utbildning efter eget huvud, säger Anton.

Omsätter teori till praktik

Termin fem ges en praktikkurs där studenten tränas i att söka och skapa kontakter med yrkeslivet. De får då omsätta och fördjupa tidigare kulturvetenskaplig kunskap i praktisk verksamhet. Studenten ordnar själv en lämplig praktikplats med en motivering om dess relevans för utbildningen.

– När studenterna kommer tillbaka från sina praktikplatser har de omsatt den teori de fått under tidigare kurser, till praktiska erfarenheter. De har skapat kontakter och fått en förståelse för vad de lärt sig tidigare på programmet. Många har fått ett helt nytt självförtroende tack vare praktikkursen, säger Lise-Lotte Gustafsson, studievägledare vid institutionen för kulturvetenskaper.

Jag fick utöver nyttig erfarenhet om kulturlivet och musikbranschen möjlighet att bredda mitt kontaktnät i det fält där jag vill arbeta

– Under praktikkursen arbetade jag på ett musikbolag i centrala Göteborg, Rexius Records. Det är ett skivbolag som arbetar med digital distribution och artistutveckling. Jag fick stor frihet med mycket ansvar redan första veckan. Mina arbetsuppgifter var inom projektledning och artistrelationer men jag fick även arbeta med artistutveckling och att skriva material i promotionssyfte. Jag gjorde också ett fördjupande arbete om musikers relation till musikbolag vilket utvecklade ett digitalt verktyg på bolaget. Bara några månader efter praktiken blev jag erbjuden en deltidsanställning på bolaget, och då har jag inte ens studerat färdigt. Jag fick utöver nyttig erfarenhet om kulturlivet och musikbranschen, möjlighet att bredda mitt kontaktnät i det fält där jag vill arbeta.

Anton fortsätter med att påpeka att hans väg inte nödvändigtvis ser ut som hans kurskamraters.
– Jag har nischat in mig mot musik och det skrivna ordet medan andra har helt andra inriktningar och erfarenheter. Jag upplever själv att jag är redo för ett arbetsliv inom kulturbranschen med en tydlig inriktning mot musik och kulturjournalistik, säger han.

Kulturprogrammet är en treårig utbildning inriktat mot offentlig förvaltning där praktiska moment varvas med teoretisk fördjupning. Något som ger dig som student verktyg för att kunna göra kritiska analyser om bland annat kultur, makt, demokrati, stad och identitet. Som student lär du dig även att genomföra fältarbeten. Du får också möjligheter att testa idéer, tankar och teorier i seminarium - något som är genomgående för programmet.

Läs mer om Kandidatprogrammet Kultur

Studievägledning vid institutionen för kulturvetenskaper

Kontakt: Anton Hedberg antonhedberg@live.se

 

Text: Caroline Tengroth