Bild
Gendering Practices student Thelma Kaliu poses for a portrait photo
Foto: Erik Pedersen
Länkstig

Thelma Kaliu från Malawi läser Genuspraktiker

Thelma Kaliu som läser första året på masterprogrammet Genuspraktiker flyttade från hemlandet Malawi för att plugga vid Göteborgs universitet. Hon lyfter fram sättet på vilket den internationella studiemiljön ger plats för en mångfald av perspektiv både under programmet och vid sidan om, något som hon understryker är värdefullt inför den framtida karriären. Thelma beskriver hur studenterna på programmet ges verktyg att dekonstruera och ifrågasätta maktrelationer på alla nivåer i samhället, till och med inom sig själva.