Navigate to video: Gendering Practices - a students perspective
Video (1:52)
Gendering Practices - a students perspective
Bild
Länkstig

Genuspraktiker, masterprogram

Program
H2GPR
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A27A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i Gendering Practices utvecklar dina kritiska perspektiv och förbättrar din kunskap om maktförhållanden, jämställdhetsarbete och sociala och kulturella normer. Utifrån styrkan i det tvärvetenskapliga området för genusstudier samarbetar programmet med forskare som arbetar med genus- och feministteori vid andra avdelningar. Som student på programmet kommer du att förbättra ditt praktiska arbete med teorier om maktförhållanden och jämställdhetsarbete och få metodisk insikt i området jämställdhetsstudier.

Om utbildningen

Vill du förändra världen? Vill du utmana sociala och kulturella normer om genus, etnicitet, sexualitet, klass, ålder och funktionalitet? Är du intresserad av att arbeta med frågor om genus och jämställdhet i din vardag? Om du har en bakgrund i, eller intresse för, feministisk teori och vill vara en positiv förändring i samhället ska du söka till masterprogrammet i Gendering Practices.

Programmet hjälper dig att utveckla en reflexiv strategi för ditt praktiska arbete och ge dig metodisk inblick i det genusvetenskapliga forskningsfältet.  Programmet är strukturerat kring övertygelsen om att genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt område och att teori och praktik är sammanflätade.

Gendering Practices förbereder dig för en internationell arbetsmarknad som kräver avancerad kunskap om - och kritiska perspektiv på - maktförhållanden, jämställdhetsarbete samt sociala och kulturella normer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörighet till programmet har den som har en examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp med huvudområdet genusvetenskap, eller motsvarande. Bedömningen av examen i annat huvudområde görs av programkoordinator och underlaget för bedömningen är studentens självständiga arbete (15 hp). Engelska B/Engelska 6 på gymnasienivå eller motsvarande nivå för ett internationellt godkänt test, till exempel  TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Med en examen i genusvetenskap kommer du kunna söka en mängd olika jobb. Våra studenter finns överallt; i myndigheter, organisationer och företag. Och naturligtvis inom akademin. Du kommer kunna söka doktorandstudier i genusvetenskap såväl som i andra discipliner. Graduates of the programme receive the degree Master of Arts in Gendering Practices.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kollektivt och reflexivt arbete är viktigt i programmet. Undervisningen innefattar olika typer av studentsamarbeten, kreativa och reflexiva skrivövningar, läsgrupper, workshops, studiebesök, föreläsningar och studentledda seminarier. Programmet erbjuder dessutom åtta veckors praktik.

Läs mer om undervisningen

Studier utomlands

Programmet har inte någon helt fristående termin men vi rekommenderar att studenter åker utomlands termin 2 som innehåller valbara moment.