Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid Institutionen för kulturvård

Här hittar du en sammanställning över doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser.

Doktorsavhandlingar

Maitri Dore 23-12-19

Opponent: Professor Kristina Nilsson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet
Avhandling: From Gone to Gain: Exploring the Scope of Historic Environment Compensation in Planning

Moniek Driesse 23-10-13

Opponent: Lektor David C Harvey, Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier, Aarhus Universitet, Højbjerg, Danmark 
Avhandling: Leaving dry land: Water, heritage, and imaginary agency

Robin Gullbrandsson 23-03-17

Opponent: Fil Dr Gunhild Eriksdotter
Licentiatuppsats: Hidden carpentry. Investigations of Medieval Church Roofs in Västergötland and Northern Småland 

Anna Lindgren 23-01-20

Opponent: Docent Göran Ulväng, ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Avhandling: Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente

Arja Källbom 21-11-16

Opponent: Professor Tor Broström, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, Uppsala universitet, Campus Gotland 
Avhandling: ”Painting Treatments of Weather-Exposed Ferrous Heritage. Exploration of Oil Varnish Paints and Painting Skills”

Petra Eriksson 21-06-16

Opponent: Professor Giovanna Franco, Dipartimento architettura e design, Università di Genova, Italy.
Avhandling:  "Balancing Building Conservation with Energy Conservation - Towards differentiated energy renovation strategies in historic building stocks"

Maria Nyström 21-04-26

Opponent: Professor, Randall F. Mason, Department of City & Regional Planning, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA.
Avhandling: "Managing Ecclesiastical Heritage - Transformation of Discourses, Roles and Policy in Sweden"

Karin Hermerén 21-01-20

Opponent: Fil. dr. Per Hedström, avdelningschef, Nationalmuseum, Stockholm.
Avhandling: Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter - värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst


Joakim Seiler 20-09-20 

Opponent: Professor Annegreth Dietze-Schirdewahn, Institutt for landskapsarkitektur, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Ås, Norge
Avhandling: "Management Regimes for Lawns and Hedges in Historic Gardens"


Erik G Småland 20-09-11

Opponent: Dr Torgrim Sneve Guttormsen, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), Norge
Avhandling: Det frivillige fartøyvernet i Noreg - Historisk bakgrunn, omfang og motivasjon


Jonny Eriksson 2019-01-31

Opponent: Professor Tor Broström, Kulturvård, Uppsala Universitet, Campus Gotland, Visby
Avhandling: Kalkbruk - krympsprickor och historisk utveckling av material, metoder och förhållningssätt
 

Malin Weijmer 2019-01-17

Oppenent: Docent Björn Magnusson Staaf, Avdelningen för ABM, Lunds Universitet
Avhandling: I sökandet efter delaktighet- Praktik, aktörer och kulturmiljöarbete


Charlotta Bylund Melin 2017-11-24

Opponent: Professor Dr. Ralf Kilian, Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Valley
Avhandling: Wooden objects in historic buildings: Effects of dynamic relative humidity and temperature
 

Kristina Linscott 2017-11-23

Opponent: Associate Professor Alessandro Camiz, Department of Architecture, Girne American University, Karaoglanoglu, Kyrenia, Turkey
Avhandling: Interpretations of old wood. Figuring mid-twelfth century church architecture in west Sweden
 

Tina Westerlund 2017-06-15

Opponent: Håkan Tunón, Forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU, Uppsala
Avhandling: Trädgårdsmästarens förökningsmetoder: dokumentation av hantverkskunskap


Susanne Fredholm 2017-05-05

Opponent: Professor Peter Larkham, School of Engineering and the Built Environment, Birmingham City University, United Kingdom
Avhandling: Making Sense of Heritage Planning. Experiences from Ghana and Sweden
 

Mikael Hammelev-Jorgensen 2017-03-24

Opponent: Professor Cornelius Holtorf, Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet, Kalmar
Avhandling: Förhandlingar om kulturföremål - Parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål
 

Gustaf Leijonhuvud 2016-10-03

Opponent: Professor Stefan Simon, Institute for the Preservation of Cultural Heritage, Yale University, West Haven, Connecticut, USA
Avhandling: Decision making on indoor climate control in historic buildings: knowledge, uncertainty and the science-practice gap
 

Johanna Nilsson 2015-11-06 

Opponent: Professor emerita Joy Boutrup, Kolding School of Design, Danmark.
Avhandling: Ageing and Conservation of Silk - Evaluation of Three Support Methods Using Artificiallay Aged Silk
 

Leidulf Mydland 2015-03-12

Opponent: Professor Torunn Selberg, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, Norge
Avhandling: Skolehuset som kulturminne - Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning


Ulrik Hjort Lassen 2014-06-03

Opponent: Prof. Quinghua Guo, Univ of Melbourne, Australien

Avhandling: The Invisible Tools of a Timber Framer - A survey of principles, situations and procedures for marking


Tom Strang 13-01-25

Opponent: Dr Agnes Brokerhof, Instituut Collectie, Nederländerna.
Avhandling: Studies in Pest Control for Cultural Property

Ingalill Nyström 12-10-26

Opponent: Docent Anders Nord, Danderyd.
Avhandling: Bonadsmåleri under lupp: Spektroskopiska analyser av färg och teknik i sydsvenska bonadsmålningar 1700-1870


Jonathan Westin 12-10-12

Opponent: Opponent: Prof. Stephanie Moser, Faculty of Humanities, University of Southampton, Storbritannien.
Avhandling: Negotiating ‘Culture’, Assembling a Past: the Visual, the Non-Visual and the Voice of the Silent Actant


Gunnar Almevik 12-01-31

Opponent: FD Terje Planke, Norskt Maritimt Museum, Oslo.
Avhandling: Byggnaden som kunskapskälla


Eva Löfgren 11-02-09

Opponent: Professor Fredric Bedoire, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.
Avhandling: Rummet och rätten. Tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning 1734-1970


Birgitta Håfors 10-10-18

Opponent: Doktor Norman H Tennet, Holland.
Avhandling: Conservation of the wood of the Swedish warship Vasa of A.D. 1628. Evaluation of polyethylene glycol conservation programmes


Anders Franzén 08-10-24

Opponent: Professor Gösta Arvastsson, Uppsala universitet.
Avhandling: Skiftenas skede. Laga skifteshandlingar som källmaterial för byggnadshistoriska studier med exempel från Småland 1828–1927


Agneta Thornberg Knutsson 07-09-19

Opponent: Professor Svante Beckman, Tema Q, Linköpings universitet
Avhandling: K-märkt! Kulturminneslagens tillämpning och effekter för bevarande av äldre bebyggelse


Ingrid Martins Holmberg 06-06- 01

Opponent: Fil Dr./Docent Irene Molina
Avhandling: På stadens yta - Om historiseringen av Haga
 

Håkan Hökerberg 05-09-30

Opponent: Fil Dr. Ingrid Appelbom Karsten
Avhandling: Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse. SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering


Inger Marie Egenberg 03-12-15

Opponent: Professor Norman H. Tennent
Avhandling: Tarring maintenance of Norwegian medieval stave churches. Characterisation of pine tar during kiln-production, experimental coating procedures and weathering


R. Robert Waller 03-09 -16

Opponent: Prof.Em. John P. van Gigch
Avhandling: Risk assessment and conservation planning at the Canadian Museum of Nature


Maria Brunskog 03-05-13

Oppnent: Prof. Jonathan Ashley-Smith
Avhandling: Japanning in Sweden 1680s - 1790s. Characteristics and preservation of orientalized coatings on wooden substrates.


Tine Frøysaker 02-09-26

Oppnent: Dr. Prof. Ernst van de Wetering
Avhandling: The Church Paintings of Gottfired Hendzschel in Norway - Past and Future Conservation


Ole Ingolf Jensen 01-04-28

Opponent: Prof. Bo Ossian Lindberg
Avhandling: Så målade prins Eugen. Undersökning av pigment, måleriteknik och konstnärligt uttryck baserat på naturvetenskapliga metoder.


Agneta Freccero 01-03-02

Opponent: Prof. Umberto Baldini
Avhandling: Wall Paintings, Fayum Portraits and Polychrome Statuary. Conservation, Materials and Context.


Stephen Williams 99-09-25

Oppnent: Prof. G. de Stefano
Avhandling: Destructive preservation. A review of the effect of standard preservation practices on the future use of natural history collections.


Michael Landzelius 99-06-04

Oppenent: Prof. M. Christine Boyer
Avhandling: Dis[re]membering Spaces. Swedish Modernism in Law Courts Controversy.


Jesper Stub Johnsen 97-09 -27

Oppnent: Prof. James Reilly
Avhandling: Conservation management and archival survival of photographic collections.


Bosse Lagerqvist 97-01 -28

Opponent: Prof. Martin Weaver
Avhandling: Photogrammetry as a base for designing documentation in conservation and cultural resources management

Licentiatuppsatser

Anna Lindgren 2020-05-20

Opponent: Åsa Klintberg Ahlklo, SLU
Uppsats: Planteringar vid järnvägen. Funktion och organisation under stambanornas första tid

Patrik Jarefjäll 2016-09-16

Opponent: Harald Høgseth. Detta seminarium hålls i Mariestad.
Uppsats: Navarsmide - en metodstudie ur ett hantverksperspektiv 

Jonny Eriksson 2015-02-25

Opponent: Jan Erik Lindqvist, Fil Dr och kommer från CBI, Betonginstitutet
Uppsats: Bruk av kalk och sand ur ett hantverkligt perspektiv

Karin Hermerén 2014-12-18

Opponent: Fil. dr. Johan Örn, AIX Arkitekter AB, Stockholm
Uppsats: Den utsatta konsten: Att förvalta konst i offentlig miljö – etik, lagstiftning och värdeförändring

Tina Westerlund 2013-11-05

Opponenter: Kenneth Lorentzon Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, Mari Källersjö, FD, Prefekt vid Göteborgs botaniska trädgård.
Uppsats: Trädgårdsmästarens förökningsmetoder. Schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter

Katarina Nilsson 2013-06-13

Opponent: Carola Wingren AgrD, Professor, Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
Uppsats: Färgbilden som redskap vid växtkomposition

Tomas Karlsson 2013-06-12

Opponent: Terje Planke, Dr. art., Förstekonservator, Norsk Folkemuseum, Oslo.
Uppsats: Ramverksdörr - en studie i bänksnickeri

Johanna Nilsson 2010

Opponent: Maj Ringgaard, Nationalmuseet, Köpenhamn.
Uppsats: In Search of Scientific Methods for Conservation of Historic Silk Costumes

Jan Hjorth 2003

Opponent: Folke Edwards
Uppsats: Exhibitions! The nature of exhibitions. What are they and could they be better? The Swedish travelling exhibitions experience.

Maria Brunskog 2000

Opponent: Prof. Friedemann Hellwig Fachbereich Rerstaurierung und Konservierung von Kunstund Kulturgut, Fachhochschule Köln.
Uppsats: Lacqverwerk. Makers, Manufacture and Conservation of Swedish Objects with Japanned Surfaces.

Julia Gencheva 1997

Opponent: Prof. Claude Björk Stockholm University Ref.: Prof. Roger Carlsson; Prof. Chandra Reedy
Uppsats: Conservation Study of Neolithic Pottery from the Basin of Yantra River, Bulgaria

Agneta Freccero 1997

Opponent: Prof. Bo Ossian Lindberg Åbo Akademi, Finland Ref.: Prof. Giorgio Bonsanti; Prof. Joyce Hill Stoner
Uppsats: Encausto and Ganosis. Ancient Painting Techniques and Methods of Surface Protection

Michael Landzel ius 1996

Opponent: Prof. Lars Erik Larsen Odense University, Denmark
Uppsats: Between Presence and Erasure. Signification and Spatial Restructuring

Ole Ingolf Jensen 1996

Opponent: Prof. Lennart Björklund Göteborg University Ref.: Prof. Sven Sandström; Prof. Unn Plather; Prof. Björn Hallström
Uppsats: Optical Identification of Pigments. Microscopical Determination of Pig-ments in
Conservation Theory and Method

Jesper Stub Johnsen 1996

Opponent: Bo Nilsson Ref.: Assoc. Prof, Gunilla Knape, Mogens Koch, Tim Padfield
Uppsats: Archival Survival of Photographs

Bosse Lagerqvist 1994

Opponent: Prof. Gert Bech-Nielsen Ref.: Prof. John van Gigch; Prof. Carl Olof Ternryd
Uppsats: The Documentation Process in Conservation. Modeling the Conservation Information Management System.