Bild
Foto: RF-SISU
Länkstig

En ny podd för tränare

Publicerad

I en ny podd från Göteborgs universitet och RF/SISU pratar John Dohlsten och Carin Hamnlund Fritzell om träningsmetoder och vardagsdilemman i allt från barn- och ungdomsidrott till elitidrott. Hela tiden med en tränares perspektiv.

Bild
Porträtt på John Dohlsten.
John Dohlsten.
Foto: Richard Bloom.

– Vi kommer att prata om vad en tränare gör, vilka förväntningar som finns på tränare och hur tränare kan hantera de begränsningar och möjligheter som hen möter, säger John Dohlsten, doktor i idrottsvetenskap.

Det finns tusentals idrottstränare runt om i Sverige. De allra flesta arbetar ideellt. Syftet med podden är att bidra med råd och stöd till dem. Podden riktar sig till både professionella och ideella tränare, inom både lagidrotter och individuella idrotter.

– Vi är övertygade om att bra och reflekterande tränare bidrar till en starkare idrottsrörelse. Vi arbetar båda med utbildning av tränare och skapade därför en podd med fokus på tränares utveckling och reflektioner om tränares dilemman i vardagen, säger John Dohlsten.

Tre avsnitt är redan släppta

John Dohlsten leder podden tillsammans med Carin Hamnlund Fritzell som är tidigare flerfaldig SM-mästarinna i judo och som har varit tränare på alla nivåer.

Tre avsnitt är redan släppta:

  1. Bredd och elit. Hur kan man bedriva idrottsutveckling på bästa sätt? Vad menas egentligen med bredd och elit och hur ska man som tränare tänka och göra i olika verksamheter?
  2. Tidig specialisering. Om vad tidig specialiseringar innebär och missuppfattningar kring begreppet.
  3. Tävling och rangordning. Om tävling, rangordning och skillnaden på vuxen- och barnidrott.

Ytterligare tre avsnitt kommer inom kort. Podden finns där poddar finns.

En podd för tränare

”En podd för tränare” riktar sig till både professionella och ideella tränare.

Programledare:

John Dohlsten är doktor i idrottsvetenskap och har många års erfarenhet inom tränarutveckling, ledarskap och föreningsidrott. Han är programansvarig på Göteborgs universitet och undervisar på Sports Coaching programmet och Specialidrottslärarprogrammet. John har forskat inom både lag och individuell idrott och hans avhandling, som publicerades 2020, handlar om hållbar elitidrott och elittränares utveckling. Förutom sina akademiska meriter har John under hela sitt liv varit aktiv i idrottsrörelsen både ideellt och professionellt, främst inom fotboll.

Carin Hamnlund Fritzell är tidigare mångfaldig SM-mästare i judo. Hon har efter sin aktiva karriär varit tränare och sportchef inom judo på alla nivåer inklusive landslag, Riksidrottsgymnasiet och på förbundsnivå, både nationellt och internationellt. Idag jobbar Carin på RF-SISU Västra Götaland och är projektledare för kompetenscentrum för elitidrotten i Göteborg (High Performance Göteborg).