Göteborgs universitet
Bild
Simmare
Foto: Pixabay
Länkstig
Navigate to video: Bli RIU-student!
Video (00:50)
Bli RIU-student!

Kombinera elitidrott och studier

För dig som är student och elitidrottare innebär Riksidrottsuniversitetet möjligheter att anpassa universitetsstudierna efter de förutsättningar du har som elitidrottare. Du kan förbereda för ett framtida arbetsliv samtidigt som du kan fokusera på din idrottskarriär.

Riksidrottsuniversitetet (RIU) är ett universitetsövergripande samarbetsprojekt som vilar på avtal mellan Göteborgs universitet och Sveriges Riksidrottsförbund.

Du måste vara antagen till en utbildning vid Göteborgs universitet för att ingå inom ramen för Riksidrottsuniversitetet.

Checklista för att bli RIU-student

 1. Du blir antagen till kurs eller program vid Göteborgs universitet. Ansökan till utbildning sker på vanligt vis.
  Anmälan och antagning
   
 2. Du blir godkänd för RIU enligt specialidrottsförbundens kriterier. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett som ska lämnas in till universitetet.
   

  Studentintyg för RIU/EVL (pdf)

  International Specialised Sport Federation Certicifate (pdf)
   

 3. Du ansöker till att bli antagen som RIU-student genom att fylla i dina uppgifter i Göteborgs universitets ansökningssystem där du även ladda upp intyget från ditt specialidrottsförbund.
   
 4. När din fullständiga ansökan har kommit in, bokar universitetets samordnare för RIU-studenter ett möte med dig och en överenskommelse som reglerar studentens och universitetets åtaganden skrivs under av båda parter.
   
 5. Du ansvarar för att meddela studievägledare och/eller utbildningsledare vid aktuell institution/program att du studerar inom ramen för RIU.
   
 6. Studievägledare eller motsvarande på aktuell institution/program diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med dig utifrån dina särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.
   
 7. Vid frågor kontakta samordnaren RIU-samordnare@gu.se

Ditt specialidrottsförbund intygar

För att kunna räknas som riksidrottsstudent måste specialidrottsförbundens krav vara uppfyllda. Det innebär att du behöver vara idrottsaktiv inom en RF-ansluten idrott och vara potentiell eller aktuell landslagsutövare eller spelare i högsta ligan i en lagbollidrott.

Är du aktuell som student inom Riksidrottsuniversitetet kontaktar du det specialidrottsförbund där du är aktiv. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på blanketten ovan som ska lämnas in till universitetet.

Intyget från aktuellt specialidrottsförbund ska laddas upp i Göteborgs universitets ansökningssystem för registrering som student inom RIU. Studenter som uppfyller kriterierna och omfattas kommer att underteckna enskilda överenskommelser med lärosätet i syfte att tydliggöra respektive parts ansvar.

Du ansvarar själv för att universitetets samordnare och studievägledare och/eller utbildningsledare/utbildningssekreterare på den institution/program där du studerar är informerade om att du är elitidrottsstudent inom RIU.

Studier och elitidrott på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (gu.se)

Individuell studieplan

För att tydliggöra de överenskommelser som görs på programmet/institutionen där du studerar kan det vara lämpligt att en individuellt anpassad studieplan upprättas tillsammans med din studievägledare eller motsvarande.

Du ansvarar därför för att i god tid meddela om tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med schemat för den kurs eller det program du läser. En individuell studieplan kan innehålla information om de anpassningar som möjliggör för dig att kunna kombinera studier med träning, tävling och resor.

Hur stora anpassningsmöjligheter är varierar mellan olika utbildningar och deras respektive undervisnings- och examinationsformer.

Stipendier

Elitidrottsstudenter inom ramen för Riksidrottsuniversitetet kan vara berättigade till stipendier från Riksidrottsförbundet. I övrigt gäller Centrala studiestödsnämndens regler för studiemedel.

Kombinera elitidrott och studier på forskarnivå

Det finns möjlighet även för elitidrottande doktorander på GU att bli RIU-student. Universitetsstudierna anpassas efter de förutsättningar du som doktorand har som elitidrottare.

Förmåner för riksidrottsstudenter

Som riksidrottsstudent på Göteborgs universitet får du tillgång till en rad olika förmåner, listade i alfabetisk ordning nedan. Mer information kring dessa förmåner hittar du på de interna Canvassidorna.

Anpassning av studier/individuell studieplan

Om du behöver hjälp med anpassning av dina studier, förbered dig då genom att göra en plan över hur din kommande säsong inom idrotten ser ut (gärna 6-10 månader framåt). Tag sedan en diskussion med dina studiesamordnare eller studievägledare för att eventuellt upprätta en individuell studieplan.

Om du har frågor eller har problem på din institution, vänd dig till samordnaren för RIU-studenter: thomas.jonsson@gu.se

Canvas

Vi har en intern Canvassida för Riksidrottsuniversitetet GU där vi lägger ut all information som rör RIU-verksamheten. Som RIU-student blir du automatiskt inbjuden till Canvasrummet. Kontakta jonatan.jungmalm@gu.se om du inte har fått någon inbjudan.

Elitidrottsträffar och föreläsningar

Varje termin erbjuds nätverksträffar och olika föreläsningar om prestationsidrott. Oftast kombinerar vi en föreläsning och en social aktivitet när vi ses. Information om nästa nätverksträff finns på Canvas.

Idrott & Kunskap

Du får gratis tillgång till tidskriften Idrott & Kunskap, den distribueras digitalt via Canvas.

Idrottpsykologisk rådgivning

Vi erbjuder möjlighet att träffa en idrottpsykologisk rådgivare. Hjälp av en idrottspsykologisk rådgivare kan vara viktigt för att höja prestationen. Precis som med allt annat som man vill bli bättre på så krävs det dock en ordentlig insats från dig själv för att ha nytta av rådgivningen. Som RIU-student erbjuds du fyra träffar.

Idrottsmedicinskt stöd

I samarbete med IFK-kliniken och Capio Lundby närsjukhus kan vi erbjuda idrottsmedicinskt stöd, i form av rådgivning vid skada/sjukdom samt tester av blodvärde. Mer information om hur du kan ta del av idrottsmedicinskt stöd finns på Canvas.

Försäkring

Som RIU-student har du möjlighet att teckna Folksam elitidrottsförsäkring till reducerat pris. Mer information om hur du tecknar försäkringen finns på Canvas.

GU-webben

Vi har en extern webb-sida: Vad är Riksidrottsuniversitetet Göteborg? | Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet (gu.se)

Har du varit ute och tävlat, varit på läger eller varit med om något annat intressant i ditt idrotts- eller studieliv? Skicka i så fall gärna en kort beskrivning och en bild till helena.svensson@gu.se så kan bli en nyhet på den externa webbsidan. Läs först riktlinjerna på Canvas innan du mejlar Helena.

Kostanalys och kostrådgivning

Hur skall du äta för att orka träna och tävla på högsta nivå? Som RIU-student har du möjlighet att få träffa en kostrådgivare för att få hjälp med din planering av kosten. En kostrådgivning kombineras med fördel med en iDXA-scanning men det är också möjligt utan.

Stipendium

Elitidrottsstipendiet

Riksidrottsförbundet och Svenska Spels Elitidrottsstipendium ska möjliggöra för elitaktiva att kunna kombinera elitidrott och studier på eftergymnasial nivå. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kr) till 50 elitaktiva. Information om hur man ansöker hittar du på Canvas.

Västra Götalandsregionens Parasportstipendium

Varje år delar Västra Götalandsregionen ut 150 000 kronor i stipendium till aktiva idrottare med funktionsnedsättning, lag eller ledare/idrottsguide. Syftet med stipendiet är att uppmärksamma personer som har gjort utmärkta prestationer och som är förebilder för andra att börja idrotta. Information om hur man ansöker hittar du på Canvas.

Stipendier för studenter vid Göteborgs universitet

Som student vid Göteborgs universitet har du flera möjligheter att söka stipendier och bidrag. Stipendier för studenter (gu.se)

Stöd- och hälsoinsatser

Som student på GU har du tillgång till resurser för ett hållbart studieliv (gu.se)

Tester vid Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling (CHP)

På testlabbet Centrum för Hälsa och Prestationsutveckling (gu.se) på Göteborgs universitet erbjuder vi följande tester för RIU-studenter:

1. Rörlighets- och styrketest. Analys av rörlighet och styrka i skadeförebyggande syfte.
2. Löpanalys. Testet hjälper dig att utvärdera och analysera din löpstil utifrån ett skadeförebyggande perspektiv.
3. Fysiologi inriktning uthållighet, tröskeltest och V02max. Testerna hjälper dig att klargöra nivån på din fysiska arbetskapacitet och lämplig intensitet för din träning.
4. iDXA/kroppsscanning. Mäter kroppsammansättning (fettmassa, fettfri massa samt bentäthet).

Mer information om hur och när du ansöker om tester finns på Canvas.

Träning på Fysiken

Som RIU-student har du möjlighet att få ett kraftigt rabatterat tränings-/gymkort på Fysiken. Du kommer också ha möjlighet att erbjuda din familj och vänner möjlighet att träna på Fysiken till studentpris. Fysiken har gym på Kaserntorget, Lindholmen och Gibraltargatan.

Mer information om villkoren och hur du ansöka om detta gymkort finns på Canvas.

Träning på banan i Friidrottens hus

Det är möjligt att träna vardagar kl. 8.00-16:00. Träning kan även vara möjlig på lördagar kl. 15-17, och söndagar kl. 14-16, om anläggningen inte är bokad för någon tävling. Max 2 besök per student och vecka. Du behöver anmäla dig i förväg. Mer information finns på Canvas.

Träning på Katrinelundsgymnasiet med fystränare

Som RIU-student har du möjlighet att få hjälp med din styrke- och fysträning av Katrinelunds elitidrottsgymnasiums fystränare Marcus Algotsson. Hör av dig till marcus.algotsson@gmail.com för att komma överens om en tid för rådgivning.

Träning på Alter-G

Som RIU-student har du möjlighet att till ett reducerat pris träna på den Alter-G som finns i Friidrottens hus. Alter-G är ett löpband där man gradvis kan reducera gravitationens påverkan med upp till 80% av kroppsvikten.