Länkstig

Tema: Tränings- och matchanalys

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Forskning inom det tematiska området Tränings- och matchanalys (eng: performance analysis) fokuserar på olika aspekter som bidrar till vår totala prestationsförmåga, men har specifik inriktning på analyser av prestationsförmåga inom lagidrotter. Sådana aspekter kan vara tekniska, taktiska, fysiska eller psykologiska aspekter och fokuserar endera på individen eller laget.

Vårt mål är att:
  • Bidra till kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom forsknings- och utvecklingsarbete i tränings- och matchanalys utifrån olika perspektiv, intresseområden och teoretiska utgångspunkter.
  • Förbättra kontakterna både inom universitetet och externt med det omgivande samhället och där FoU-arbete inom tränings- och matchanalys kan stimuleras och diskuteras.
  • Utgöra en mötesplats för forskare och tränare/coacher där tränings- och matchanalys är den gemensamma nämnaren.

Temaforskargruppen organiserar och arrangerar regelbundet öppna seminarier som vänder sig såväl till forskare som till praktiker som är intresserade av tränings- och matchanalys. Är du intresserad av att delta kan du vända dig till claes.annerstedt@ped.gu.se för ytterligare information.

Deltagare

Interna:

Professor emeritus Claes Annerstedt

Senior professor Berner Lindström

  • Professor Stefan Grau
  • Professor Mats Börjesson
  • Lektor Dan Fransson
  • Lektor Pär Rylander
  •  Lektor Konstantin Kougioumtzis
  • Doktorand Erik Lignell