Länkstig

Eva Niste

Utvecklingsledare

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Vicedekan

Konstnärliga
fakulteten
Besöksadress
Eklandagatan 86
41261 Göteborg
Postadress
Box 141
40530 Göteborg

Om Eva Niste

Vicedekan utbildning, Konstnärliga fakulteten och Utvecklingsledare, Högskolan för scen och musik

Sedan vårterminen 2023 har jag uppdraget som vicedekan för utbildning på grund och avancerad nivå på Konstnärliga fakulteten. Som vicedekan är jag länken mellan GU:s centrala nivå, fakultetsnivån och institutionerna i olika utbildningsfrågor, och representerar Konstnärliga fakulteten i GU-gemensamma organ som Utbildningsnämnden och Nämnden för Ämneslärarutbildning. På fakultetsnivå arbetar jag tillsammans med fakultetens två institutioner HDK-Valand och Högskolan för scen och musik bl a med att förbereda samflytt och samverkan i vårt nya hus Konstnärliga, där flytten in i de nya lokalerna börjar under 2025.

Parallellt med uppdraget som vicedekan har jag rollen som utvecklingsledare på Högskolan för scen och musik, med övergripande ansvar för grundutbildningens kvalitetsarbetet och utveckling av program och kurser tillsammans med viceprefekten för grundutbildningen.

Under 2012-2022 hade jag uppdraget som viceprefekt för grundutbildningen på Högskolan för scen och musik. Jag var också ledamot i Kvalitetsutskottet på GU 2018-2022. Tidigare har jag bl a varit utbildningsledare för skådespelarutbildningarna 2007-2011, ansvarig för Bolognaprocessens införande på Konstnärliga fakulteten och Högskolan för scen och musik 2006-2007, och projektledare för ett Sida-finansierat samarbetsprojekt med kulturorganisationer i Sydafrika 2000-2004 på dåvarande Musikhögskolan.

Jag är utbildad musiklärare vid Musikhögskolan i Göteborg där jag tog examen 1991. Är sedan dess, parallellt med de olika uppdragen på GU och idag i mindre grad, verksam som musiker, ensembleledare och pedagog i olika sammanhang, främst i Västsverige men även nationellt och internationellt.