Länkstig

Eva Niste

Viceprefekt

Högskolan för scen och
musik
Besöksadress
Fågelsången 1
41256 Göteborg
Postadress
Box 210
40530 Göteborg

Om Eva Niste

Viceprefekt utbildning

Sedan 2012 har jag har ett uppdrag som viceprefekt för grundutbildningen (grund- och avancerad nivå) på Högskolan för scen och musik, med övergripande ansvar för kvalitetsutveckling inom utbildning och utveckling av program och kurser. Arbetet består i att driva och samordna utvecklingsarbete och strategiska satsningar inom utbildningen, också i samarbete med övriga institutioner inom konstnärliga fakulteten. Som ledamot i konstnärliga fakultetsstyrelsens beredningsgrupp för utbildning (KF BUGA) har jag varit med och tagit fram fakultetens modell för systematiskt kvalitetsarbete för utbildning. Jag sitter med i institutionens ledningsråd, deltar i institutionsrådet samt leder utbildningsrådet. Förutom uppdraget som viceprefekt har jag också en roll som GU:s utbildningsansvarig för Högskolan för scen och musik. Uppdragen som viceprefekt och utbildningsansvarig bygger på samverkan med många olika funktioner och personer inom institutionen och fakulteten samt med övriga GU. Sedan hösten 2018 är jag också ledamot i Utbildningsnämndens kvalitetsutskott vid GU.

Innan rollen som viceprefekt utbildning har jag haft en rad olika uppdrag på dåvarande Musikhögskolan och senare Högskolan för scen och musik. Bl a har jag arbetat som projektledare för ett Sida-finansierat samarbetsprojekt med kulturorganisationer i Sydafrika 2000-2004, ansvarig för Bolognaprocessens införande på konstnärliga fakulteten och Högskolan för scen och musik 2006-2007, samt utbildningsledare för skådespelarutbildningarna 2007-2011.

Jag är utbildad musiklärare vid Musikhögskolan i Göteborg där jag tog examen 1991. Har sedan dess, parallellt med de olika uppdragen på GU, varit verksam som musiker, ensembleledare och pedagog i en mängd olika sammanhang främst i Västsverige men även nationellt och internationellt. Läs mer på min hemsida www.massamusik.se