Länkstig

Ian Milsom

Anknuten till forskning

Avd för obstetrik och
gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 Kvinnoklin SU/Östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken SU Östra
41685 Göteborg

Seniorforskare

Avd för obstetrik och
gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 kvinnoklin su/östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken su östra
41685 Göteborg

Om Ian Milsom

Forskningsområden: Kvinnlig reproduktiv hälsa "Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa" Bakgrund och aktuell forskning Urininkontinens (UI) och andra typer av bäckenbottendysfunktion (prolaps och fekalinkontinens) utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för den drabbade och förorsakar samhället stora kostnader. Oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI), t.ex. humant papillomavirus (HPV), som kan ge upphov till cervixcancer drabbar årligen tusentals kvinnor enbart i Sverige och utgör en stort globalt hälsoproblem.

Genomförda studier och framtida forskningsprojekt Vi har genomfört kliniska, epidemiologiska och genetiska studier i syfte att undersöka faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa. Betydelsen av riskfaktorer för uppkomsten av UI och prolaps senare i livet studeras i kliniska- och kohortstudier. I en nationell tvillingkohortstudie studeras den relativa betydelsen av genetiska och förvärvade faktorer för uppkomsten av UI och andra urinvägssymtom. Studierna har lett till nya uppgifter om etiologin, förekomsten och behandling av UI, överaktiv blåsa och andra typer av bäckenbottenbesvär. Vi avser att undersöka om dessa nya kunskaper avseende riskfaktorerna för uppkomsten av bäckenbottenbesvär kan användas för att ge kvinnor råd avseende det lämpligaste förlossningssätt för att undvika framtida bäckenbottenbesvär. Våra studier har också tillfört värdefull information avseende preventivmedelsanvändning och det abortförebyggande arbetet. Studierna över förekomsten av HPV i cervix och cervixatypier har haft betydelse för en bättre förståelse avseende utvecklingen av cervixcancer och ändrat våra rutiner avseende cytologprovskontroll.

Doktorsavhandlingar 2014 Gudrun Broberg. Non-attendees need attention: Determinants and interventions affecting participation in cervical cancer screening. GU, 10 oktober 2014. Pågående doktorandprojekt: Huvudhandledare

 • Helena Hognert. Preventivmedelsanvändning och oönskad graviditet.
 • Britta Lindblom. Kartläggning av underlivsproblem efter förlossningen.
 • Jwan Othman. Bäckenbottenbesvär hos kvinnor som inte fött barn – förekomst, naturalförlopp och riskfaktorer.
 • Katja Stenström-Bohlin. The importance of life-style factors for the outcome of gynecological surgery.

Medarbetare inom forskargrupperna:

 • Maud Ankardal
 • Gudrun Broberg
 • Agneta Ellström
 • Maria Gyhagen
 • Helena Hognert
 • Britta Lindblom
 • Ingela Lindh
 • Ulf GH Malmsten
 • Ulla Molander
 • Jwan Othman
 • Corinne Pedroletti
 • Katja Stenström-Bohlin
 • Jan-Henrik Stjerndahl
 • Björn Strander
 • Anna-Lena Wennberg

Finansiärer:

Böcker (även medförfattare, urval från senaste åren) Familjeplanering: Preventivmetoder, aborter och rådgivning. Lund: Studentlitteratur; 2008 Uroterapi samt E-bok Lund: Studentlitteratur; 2006 Contraception and family planning Edinburgh: Elsevier; 2005

Publikationer: