Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

Utbildningen fokuserar på forskning inom datavetenskap och datorteknik. Vi är i framkant av den pågående digitala revolutionen i samhället.

Vår forskning har stor spännvidd och omfattar många olika aspekter av både mjukvara och hårdvara. Från hur man får datorsystem och nätverk att fungera bättre, utveckling av mjukvara, tillförlitlighet och säkerhet för datorsystem, via teori inom datavetenskap och programmeringsspråk, till artificiell intelligens, grafik och visualisering, samt hur användare interagerar med datorer.

Som doktorand förväntas du bidra till utvecklingen av teorier och begrepp för att beskriva, förstå och utveckla användningen av datorer och deras tillämpningar, samt att utveckla innovativa applikationer.

Om du blir antagen kommer du att tillhöra en av institutionens forskningsgrupper, vilket betyder att du introduceras till det nationella och internationella forskarsamhället. Tvärdisciplinära samarbeten med forskare, samt kontakter med företag och organisationer, ger goda förutsättningar för en fortsatt karriär såväl inom som utanför akademin.

Läs mer om ansökan, behörighet och urval

Navigate to video: Hur är det att vara doktorand?
Video (4:02)
Hur är det att vara doktorand?