Bild
kundvagnar som kör in i datorskärm
Länkstig

Digitala plattformar och handelns strukturomvandling

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Handelns forskningsstiftelse i Göteborg

Kort beskrivning

Detaljhandeln genomgår en omfattande strukturomvandling på grund av digitalisering som medför stora förändringar inom branschen. Denna utveckling omfattar konsumentbeteenden, affärsmodeller och marknadsdynamik. Från den tidiga uppkomsten av e-handel, via en mer generell digital omvandling av branschen, kännetecknas det nutida detaljhandelslandskapet alltmer av digitala plattformar. Även om förekomsten och betydelsen av digitala plattformar ännu skiljer sig åt mellan olika internationella marknader blir de allt viktigare och därmed viktiga att studera ur olika perspektiv. Detta projekt utforskar framväxt, utveckling och effekter av digitala plattformar inom detaljhandeln och inkluderar frågor som berör konsumentbeteenden, affärsmodeller och marknadsförändringar.