Göteborgs universitet
Länkstig

ISOGOT-anläggningen vid Institutionen för geovetenskaper

Värden på isotoper av näringsämnen i olika domäner i jordsystemet avslöjar mycket information om processerna bakom omvandlingen av näringsämnen via biogeokemiska och biologiska cyklar. ISOGOT-anläggningen vid Institutionen för geovetenskaper tillhandahåller analytisk kapacitet för mätning av stabila isotoper i olika media samt analyser av element/näringsämnen. Vi tillhandahåller också analys av växthusgaser.