Göteborgs universitet
Länkstig

Geologer nödvändiga för den gröna omställningen

De största hindren för den gröna omställningen har egentligen inte med geologi eller tillgång till råvaror att göra. Enligt Kathryn Goodenough, geolog vid British Geological Survey, finns det gott om kritiska råvaror i jordskorpan.

– Utmaningen är att de måste utforskas och brytas på ett sätt som följer bästa praxis för miljön och för samhällena runt omkring. Det tar mycket tid och kräver mycket pengar att utveckla gruvor på bästa möjliga sätt, säger hon.

Forskaren Katheryn  Goodenough
Kathryn Goodenough, Principal Geologist, British Geological Survey
Foto: British Geological Survey

Dr. Kathryn Goodenough är i Göteborg för forskningskonferensen Nordic Geological Winter Meeting, där hon talar om kritiska råvaror för den gröna  energiomställningen. 

– Utmaningen ligger inte bara i gruvorna, fortsätter hon. Vi måste också bygga de bearbetningsanläggningar som omvandlar den råa malmen till de material som tillverkningsindustrin behöver. Att göra detta är absolut nödvändigt för den gröna omställningen men politik, ekonomi och frågor om allmänhetens uppfattning kan alla skapa hinder.

– Ibland innebär dessa hinder att det helt enkelt är för svårt att utveckla gruvor och bearbetningsanläggningar, särskilt i Europa och det slutar med att vi får råvaror från gruvor i länder som kanske inte är så välskötta eller reglerade. 

Hur ser du på geologins roll när det kommer till att säkerställa försörjningstryggheten för en grönare framtid? 

– Geologer är helt avgörande för den gröna omställningen. Vi måste samla in data och förstå de geologiska processer som gör det möjligt för oss att leta efter viktiga mineraler. Men vi behöver också ingenjörsgeologer för att bygga gruvor och annan infrastruktur, vi behöver energigeologer för att identifiera källor till ren energi, som geotermisk energi, och för att förstå hur vi kan lagra energi och avfall i underjorden, och vi behöver miljögeologer för att hjälpa till med sanering av platser och förhindra föroreningar.

Om vi blickar tio år framåt i tiden, var befinner vi oss då när det gäller den gröna omställningen? 

– Det görs enorma framsteg inom alla aspekter av den gröna omställningen, men det är avgörande att vi har en pipeline av geologer, andra forskare och ingenjörer för att säkerställa att vi har de viktiga råvaror, energikällor och den infrastruktur som vi behöver, och att allt detta hanteras på det sätt som är bäst för miljön och för samhället.

AV: JENNY MEYER

 

Nordic Geological Winter Meeting

Nordic Geological Winter Meeting äger rum på Svenska mässan i Göteborg 10-12 januari 2024. Årets upplaga är den 36:e i ordningen med drygt 500 deltagare från främst Norden men också andra delar av världen. Konferensen arrangeras av Geologiska föreningen i Sverige i samarbete med bland annat Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper. Akademi, branschorganisationer, näringsliv och myndigheter deltar. Årets tema är "Geology for society".  

Nordic Geological Winter Meeting 2024