Länkstig

Torbjörn Odlöw

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Telefon
Fax
031-786 44 54
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C506
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Torbjörn Odlöw

Se engelsk text.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Förmynderskapsrätt
  • Familjerätt
  • Civilrätt

Pågående forskning

  • Rapport om ställföreträdarskap (FUB) - Hur garantera huvudmannens självbestämmande och delaktighet?, 2019-06 -

Undervisningsområden

  • Förmynderskapsrätt
  • Familjerätt
  • Civilrätt

Utvalda publikationer

Ställföreträdare för vuxna : kamrer eller handledare?
Odlöw, Torbjörn

Nihil Novi Sub Sole - En gammal lösning på ett gammalt problem
Odlöw, Torbjörn
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, Stockholm : Santérus, s. 271-288, 2011

Vilka är den hjälpbehövande vuxnes "närmaste släktingar"?
Odlöw, Torbjörn
Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: Festskrift till Anna Hollander, Stockholm : Norstedts Juridik, s. 331-342, 2012

Huvuddragen av gällande rätt i vissa länder
Odlöw, Torbjörn
En ny lag om personnamn - Betänkande av Namnlagskommittén, Stockholm : Statens Offentliga Utredningar - Fritzes Offentliga Publikationer, SOU 2013:35, s. 47-83, 2013

De svagaste måste få rätt hjälp
Persson, Germund, Gillberg, Claes, Zedell, Agneta, Odlöw, Torbjörn
Svenska Dagbladet, :2014-02-26, 2014