Länkstig

Jessica Rahm

Universitetsadjunkt

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Doktorand

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning
svenska
Besöksadress
Läroverksgatan 15
40530 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jessica Rahm

Jag är en institutionsdoktorand som påbörjade min forskarutbildning ht 2019.

I syfte att stötta flerspråkiga elever till skolframgång, undersöker jag i mitt avhandlingsarbete vad språkutvecklande arbetssätt kan innebära i historieundervisning på högstadiet. Jag intresserar mig bland annat för hur historielärare genom språklig medvetenhet designar och genomför stöttande lektionsaktiviteter, som avser att utveckla elevernas ämnesspråk och generella skolspråk parallellt utvecklandet med ämneskunskaper.

I den processen intresserar jag mig även för hur undervisningen i historia rör sig mellan att uppfatta stoffet som rekonstruktion eller som konstruktion och hur historiska tankeredskap samtidigt då utvecklas.