Bild
Foto: Adobe Stock
Länkstig

Genrepedagogisk undervisning i teori och praktik

Kurs
PDA721
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19253
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen i genrepedagogik vänder sig till dig som är lärare eller studerar till lärare och som vill kunna erbjuda dina elever en språk – och kunskapsutvecklande undervisning på solid teoretisk grund.

Om utbildningen

Elever i grund- och gymnasieskolan förväntas kunna tolka och själva producera texter i flertalet skolämnen, samtidigt som att varje ämne utmärks av sina specifika genrer eller texttyper.

Kursen i genrepedagogik vänder sig till dig som vill kunna erbjuda dina elever en språk – och kunskapsutvecklande undervisning på solid teoretisk grund. Genom kursen utvecklar du din förmåga att analysera och undervisa om ämnestypiska texter enligt cirkelmodellen (cykeln för undervisning och lärande) och att stötta elevers läsning och skrivande. I kursens språkvetenskapliga del ingår genreteori och analys av vanliga skolgenrer med stöd av systemisk funktionell lingvistik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avklarade studier om minst 90 hp inom Lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.