Bild
Foto: Katja Kircher
Länkstig

Forskning ska utveckla undervisning i SO

Publicerad

Ett forskningsprojekt som ska utveckla undervisningen om samhällsfunktioner såsom polis har fått bidrag från Skolforskningsinstitutet. Forskningsprojektet ska ske i samverkan med lärare på lågstadiet.

–­ Vi ska undersöka hur elever i årskurs 1 förstår viktiga samhällsfunktioner, såsom skola och polis. Utifrån det ska vi sedan designa undervisning för att utveckla deras förståelse, säger Kristoffer Larsson, universitetslektor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Kristoffer Larsson har tillsammans med Klas Andersson, även han universitetslektor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, beviljats drygt fyra miljoner kronor för forskningsprojektet Att utveckla undervisning från årskurs 1 – Elevers uppfattningar om samhällsfunktioner. Det ska genomföras i samverkan med lärare på Långmosseskolan i stadsdelen Gårdsten i Göteborg. Först kommer forskarna att kartlägga elevernas förståelse av viktiga samhällsfunktioner, och därefter tillsammans med lärarna utveckla och pröva olika undervisningsupplägg.

– I Sverige finns knappt någon forskning inom de samhällsorienterande ämnena med inriktning mot yngre barn. Vi hoppas kunna bidra med att lägga en stabilare grund för ett vetenskapsbaserat sätt att undervisa inom dessa ämnen. Projektet är klassrumsnära och kan användas som grund och inspiration för aktiva lärare när de utvecklar sin undervisning, säger Kristoffer Larsson.

Forskningsprojektet är ett av två vid Göteborgs universitet som beviljats pengar i Skolforskningsinstitutet utlysning för praktiknära forskning. Det andra projektet är STUDS! – Studie av teater-, undervisning och dans-situationer där Pernilla Ahlstrand, universitetslektor vid Högskolan för scen och musik är projektledare. Sammanlagt beviljades 13 projekt bidrag på sammanlagt 51 miljoner kronor.

Text: Carl-Magnus Höglund

Bidrag för praktiknära forskningsprojekt

Skolforskningsinstitutet har beviljat 13 projekt finansiering med sammanlagt 51 miljoner kronor för åren 2022–2024.

Två projekt av projekten är vid Göteborgs universitet:

  • Att utveckla undervisning från årskurs 1 – Elevers uppfattningar om samhällsfunktioner. Projektledare: Klas Andersson, fil.dr, Göteborgs universitet
  • På STUDS! Praktiknära Återkoppling – Studie av Teater-, Undervisning och Dans-Situationer. Projektledare: Pernilla Ahlstrand, fil.dr, Göteborgs universitet.

Läs mer på Skolforskningsinstitutets webb.