Bild
Foto: Cecilia Lundgren
Länkstig

Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6

Kurs
L6SO10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29203
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den fristående kursen Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6 vänder sig till som studerar till lärare eller redan är legitimerad lärare och som vill utöka din kompetens. Kursen består av fem delkurser om vardera 6 hp; geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och SO-didaktik.

Genom föreläsningar, exkursioner, studiebesök och seminarier får du utveckla dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena.

Om utbildningen

Genom föreläsningar, exkursioner, studiebesök och seminarier får du utveckla dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i de samhällsorienterande ämnena. Du får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan stimulera elevers intresse och utmana deras föreställningar om världen.

Geografi

I geografi får du till exempel fördjupa dina kunskaper om natur- och kulturlandskap. Du får bekanta dig med geografiska analoga och digitala verktyg och öva på att planera och genomföra exkursioner. Här uppmärksammas också undervisning om hållbar utveckling.

Historia

I historia behandlas frågor om hur historia skapas och används. Du får kunskap om hur bilder och föremål kan användas som historiska källor i undervisningen. Ni genomför också en stadsvandring och arbetar fram egna förslag på hur undervisningen kan utgå från historiskt intressanta platser.

Religionskunskap

I religionskunskap får du vidgade kunskaper om religioner och livsåskådningar. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att forma undervisning med utgångspunkt i elevers livsfrågor och att leda samtal som berör etiska frågor. Du får arbeta med religiösa berättelser och att skapa en undervisning som främjar förståelsen för den inre variation som finns inom alla religioner.

Samhällskunskap

I samhällskunskap arbetar du med frågor om demokrati, makt och påverkan. Du genomför landanalyser och undersöker hur olika strukturer samverkar och påverkar varandra i samhället. Du får undersöka hur innehåll i dagstidningar/nättidningar kan användas för att identifiera samhällsfrågor och för att utveckla elevernas källkritiska förmågor.

Didaktik

I den femte delkursen, SO-didaktik får du möjlighet att se hur de fyra samhällsorienterande ämnena kan samspela med varandra i olika typer av teman. Du arbetar med termins- och årsplaneringar och du får öva på att bedöma och betygssätta elevers kunskaper. I den här delkursen uppmärksammar vi också vikten av ett medvetet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i de samhällsorienterande ämnen. Här får du chans att möta och pröva några framgångsrika sätt att arbeta. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)