Bild
Foto: Kristina Edgren
Länkstig

Besöksdagen

Den 29 februari 2024 bjuder vi in till besöksdagen på Göteborgs universitet! Dagen äger rum på Humanisten som är ett av våra campusområden. Under dagen erbjuder vi ett stort utbud av seminarier inom våra olika utbildningsområden, samt allmän information om universitetsstudier. Det finns också möjlighet att ställa frågor till våra studievägledare och studenter.

Navigate to video: Välkommen till besöksdagen!
Video (00:56)
Välkommen till besöksdagen!

Hitta hit!

Humanisten ligger på Renströmsgatan 6, närmsta hållplats är Korsvägen.

Program besöksdagen 29 februari

Seminarier: allmän information 

 • Göteborgs universitet - tre studenter berättar Klockan 9-9.40 i sal J222 samt klockan 15.20-16 i sal J222
 • Hur väljer jag? Hur söker jag? Klockan 9.50-10.30 i sal J330 samt klockan 13.40-14.20 i sal J330
 • Studier och praktik utomlands Klockan 12.50-13.30 i sal J236
 • Studera med pedagogiskt stöd Klockan 13.40-14.20 i sal J335
 • Studier och elitidrott - en möjlighet på Göteborgs universitet Klockan 14.30-15.10 i sal J336

Ekonomi och juridik

Navigate to video: Följ med en student - ekonomi och juridik
Video (00:59)
Följ med en student - ekonomi och juridik

Seminarier: Ekonomi och juridik 

 • Läsa juridik på Handelshögskolan Klockan 10.40-11.20 i sal J22 samt klockan 12.50-13.30 i sal J330
 • Läsa ekonomi på Handelshögskolan Klockan 11.30-12.10 i sal J222 samt klockan 13.40-14.20 i sal J222

Hälsa, sjukvård och tandvård

Navigate to video: Följ med en student: hälsa, sjukvård och tandvård
Video (00:59)
Följ med en student: hälsa, sjukvård och tandvård

Seminarier: Hälsa, sjukvård och tandvård 

 • Tandläkarprogrammet Klockan 9-9.40 i sal J330
 • Apotekarprogrammet/ Receptarieprogrammet Klockan 9-9.40 i sal J236
 • Studera Sportscoaching Klockan 9-9.40 i sal J233
 • Kost och ledarskapsprogrammet Klockan 9-9.40 i sal J431
 • Dietistprogrammet Klockan 9.50-10.30 i sal J236
 • Logopedprogrammet - kommunikation, medicin, psykologi, lingvistik Klockan 9.50-10.30 i sal J233
 • Läkarprogrammet Klockan 10.40-11.20 i sal J330 samt klockan 12.50-13.30 i sal J222
 • Arbetsterapeutprogrammet Klockan 10.40-11.20 i sal J336
 • Hälsopromotionsprogrammet med inriktning mot kost och fysisk aktivitet Klockan 11.30-12.10 i sal J336
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet Klockan 12.50-13.30 i sal C350
 • Sjuksköterskeprogrammet Klockan 13.40-14.20 i sal C350
 • Tandhygienistprogrammet Klockan 13.40-14.20 i sal J336
 • Tandteknikerprogrammet Klokan 14.30-15.10 i sal J335
 • Audionomprogrammet Klockan 14.30-15.10 i J431
 • Biomedicinska analytikerprogrammet Klockan 15.20-16 i sal J335
 • Fysioterapeutprogrammet Klockan 15.20-16 i sal J336

IT

Navigate to video: Följ med en student: IT
Video (00:57)
Följ med en student: IT

Seminarier: IT 

 • Datavetenskapligt program Klockan 9-9.40 i sal J336
 • Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap Klockan 9.50-10.30 i sal C350 samt klockan 12.50-13.30 i sal J431
 • Software Engineering and Management: Internationellt kandidatprogram Klockan 10.40-11.20 i sal J236 samt klockan 14.30-15.10 i sal C350
 • Systemvetare - digitala förändringsledare som skapar framtidens organisationer och samhälle Klockan 11.30-12.10 i sal J439 samt klockan 13.40-14.20 i sal J431

Konstnärliga ämnen

Navigate to video: Följ med en student: konstnärliga ämnen
Video (1:00)
Följ med en student: konstnärliga ämnen

Seminarier: Konstnärliga ämnen 

 • Bli lärare inom musik, dans och teater Klockan 9-9.40 i sal J335
 • Förändra genom konst och design - en introduktion till konstnärliga utbildningar vid HDK-Valand Klockan 10.40-11.20 i sal J335
 • Bli designer! En introduktion till kandidatprogrammet i design Klockan 11.30-12.10 I sal J335
 • Skriva, läsa och tänka litteratur - en introduktion till kandidatprogrammet i litterär gestaltning Klockan 13.40-14.20 i sal J233

Kultur, religion, historia och filosofi

Navigate to video: Följ med en student: kultur, religion, historia och filosofi
Video (00:59)
Följ med en student: kultur, religion, historia och filosofi

Seminarier: Kultur, religion, historia & filosofi 

 • Världen behöver Humanister! Klockan 9-9.40 i sal C350 samt klockan 13.40-14.20 i sal J236
 • Filosofi och vetenskapsteori Klockan 9.50-10.30 i sal J336
 • Religionsvetenskap, idé- och  lärdomshistoria Klockan 10.40-11.20 i sal J233
 • Kultur kandidatprogrammet, Medier, estetik och och kulturellt entreprenörskap samt Genusvetenskap Klockan 11.30-12.10 i sal J236
 • Historiska studier, Kulturarvsprogrammet och Arkeologiprogrammet Klockan 12.50-13.30 i sal J233
 • Redaktionell praktik, litteraturvetenskap och teaterstudier Klockan 14.30-15.10 i sal J236

Lärarutbildning och pedagogik

Navigate to video: Följ med en student: lärarutbildning och pedagogik
Video (00:56)
Följ med en student: lärarutbildning och pedagogik

Seminarier: Lärarutbildning och pedagogik 

 • Grundlärarprogrammet: F-3 och 4-6 Klockan 9.50-10.30 i sal J431
 • Ämneslärarprogrammet: årskurs 7-9 och gymnasieskolan Klockan 10.40-11.20 i sal J431
 • Förskollärarprogrammet, Grundskollärarprogrammet mot fritidshem Klockan 11.30-12.10 i sal J431

Naturvetenskap och matematik

Navigate to video: Läs naturvetenskap och matematik
Video (11:34)
Läs naturvetenskap och matematik

Seminarier: Naturvetenskap och matematik 

 • Kulturvård Klockan 9-9.40 i sal J439
 • Biologi, molekylärbiologi, kemi, miljövetenskaper Klockan 9.50-10.30 i sal J439 samt klockan 12.50-13.30 i sal J 439
 • Matematik, fysik, geovetenskaper, marina vetenskaper, sjukhusfysik Klockan 10.40-11.20 i sal J439 samt klockan 13.40-14.20 i sal J 439
 • Geografi - hållbarhetsfrågor för samhälls- och naturvetare Klockan 14.30-15.10 i sal J439

Samhälls- och beteendevetenskap

Navigate to video: Följ med en student: samhälls- och beteendevetenskap
Video (00:57)
Följ med en student: samhälls- och beteendevetenskap

Seminarier: Samhälls- och beteendevetenskap 

 • Sociologi, socialpsykologi, krimininologi Klockan 9.50-10.30 i sal J222
 • Psykologi: fristående kurser, Psykologprogrammet Klockan 10.40-11.20 i sal C350 samt klockan 14.30-15.10 i sal J222
 • Socionomprogrammet Klockan 11.30-12.10 i sal J330
 • Statsvetarprogrammet, Europaprogrammet, kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Klockan11.30-12.10 i sal C350
 • Journalistprogrammet, Medie- och kommunikationsvetarprogrammet Klockan 12.50-13.30 i sal J336
 • Personalvetarprogrammet, Arbetsvetarprogrammet Klockan 14.30-15.10 i sal J330
 • Internationella relationer, Globala studier Klockan 15.20-16 i sal J330

Språk

Navigate to video: Följ med en student: språk
Video (00:59)
Följ med en student: språk

Seminarier: Språk 

 • Världen behöver Humanister! Klockan 9-9.40 i sal C350 samt klockan 13.40-14.20 i sal J236
 • Liberal Arts och lingvistik Klockan 9.50-10.30 i sal J335
 • Studera språk Klockan 11.30-12.10 i sal J233 samt klockan 14.30-15.10 i sal J233
 • Språket bär samhället - en introduktion till utbildningar inom svenska språket Klockan 12.50-13.30 i sal J335