Navigate to video: Datavetenskap: programmering och matematik
Video (1:00)
Datavetenskap: programmering och matematik
Bild
Länkstig

Datavetenskapligt program

Program
N1COS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G86A
Ansökan stängd

Kort om programmet

En utbildning som passar dig som tycker om att utveckla innovativa lösningar med hjälp av matematik och programmering. Du behöver inte kunna programmera när du börjar, det lär du dig. Du har stora möjligheter att själv välja inriktning på din utbildning och fördjupa dig inom ett eller flera områden. Efter utbildningen har du den kunskap som krävs för att arbeta som till exempel programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare. Om väljer att läsa vidare på ett masterprogram får du ytterligare spetskompetens.

Om utbildningen

I takt med digitaliseringen av samhället går utvecklingen mot allt mer sofistikerad programvara. IT räddar liv, förenklar vardagen och underhåller. Med IT kan vi bygga smarta hem, fordon och elnät, och ta fram intelligenta hjälpmedel. Vi lär oss nya sätt att samla in stora datamängder och omvandla dem till användbar information. Samtidigt går utvecklingen av nyskapande spel och visuella specialeffekter ständigt framåt.

Vi ger dig den vetenskapliga och tekniska kompetens som krävs för att utveckla komplexa system med mycket hög kvalitet och säkerhet. Programmet fokuserar på mjukvara, problemlösning och generell kunskap om programmering och matematik men det finns även möjlighet att inrikta sig på hårdvara under de valbara kurserna.

Det första året innehåller ett obligatoriskt basblock med datavetenskap och matematik. Efter första årets basblock läser du bara sex obligatoriska kurser, inklusive kandidatarbete. Kurserna ger dig en stabil grund och den tekniska kompetens som krävs för att klara av de snabba förändringarna inom branschen.

Översikt basblock och obligatoriska kurser

I övrigt är valfriheten inom programmet stor. Institutionen för data- och informationsteknik är integrerad mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet och kan därför erbjuda ett sextiotal kurser inom olika områden. De flesta av kurserna samläser du med civilingenjörsstudenter på Chalmers.

Du kan välja kurser inom till exempel:

 • Algoritmer
 • Programspråk
 • Interaktiva simuleringar och spel
 • Software Engineering
 • Datakommunikation och distribuerade system
 • Operativsystem
 • Interaktionsdesign
 • Tillförlitliga datorsystem
 • Datasäkerhet
 • Hårdvara och maskinteknik
 • Artificiell intelligens och maskininlärning

Du kan även välja att läsa masterkurser redan under kandidatprogrammet, men det kräver att du har läst Engelska B.

Student- och alumnintervjuer

Alumnintervjuer

Förberedande matematikkurs

Som förberedelse för utbildningen har du möjlighet att läsa sommarmatte vid institutionen för matematiska vetenskaper.
Utbildningen är en repetition av den matematik du läste på gymnasiet,
vilket kan vara nyttigt särskilt om det var några år sedan du gick ut
gymnasiet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 4 eller Matematik E

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Programmet är treårigt och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap.

Arbetsmarknaden för datavetare är mycket bra, du kan arbeta som bland annat programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare eller projektledare.

Arbetsmarknaden växer och kompetensen är efterfrågad inom allasektorer. Den snabba tillväxten i kombination med bristpå kvalificerad arbetskraft gör att arbetsmarknadenser fortsatt bra ut för både nyexamineradeoch erfarna datavetare. Kompetensenär även efterfrågad internationellt och det finnsgoda möjligheter att arbeta utomlands.

Bland företag som anställt flera datavetare utbildade vid Göteborgs universitet finns Jeppesen, Ericsson, Volvo IT, Sigma, Tibco, Volvo Cars, Semcon, Apple, Google med flera.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda övningar, laborationer och handledning samt projekt där studenten tillämpar och fördjupar sina kunskaper. Upplägget är både teoretiskt och praktiskt med många programmeringsuppgifter som du löser själv eller tillsammans med andra i en modern datormiljö. Litteraturen är vanligen på engelska och även undervisning på engelska kan förkomma.

Det finns möjligheter att samarbeta med företag under ditt kandidatarbete.

Lokaler

Undervisningen på Datavetenskapligt program sker främst på Chalmers huvudcampus Johanneberg i Göteborg. Du har som student tillgång till programmets egen lokal, Monaden. Där finns kök, tyst arbetsrum, sällskapsspel och du träffar andra datavetare från de olika årskurserna.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Bäst möjligheter till utlandsstudier under programmet har du under höstterminen årskurs 2 eller höstterminen årskurs 3.

Om du vill studera utomlands kan du åka på utbytesstudier via ett av våra utbytesavtal. Reser du på ett utbytesavtal slipper du till exempel terminsavgiften vid värduniversitetet.

Det finns möjlighet att söka stipendium för att finansiera dina utlandsstudier inom Europa.