Länkstig

Studievägledare: Hälsa, sjukvård och tandvård

Här hittar du studievägledare inom området hälsa, sjukvård och tandvård.

Ämnen

 • Apotekarprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet
 • Logopedprogrammet
 • Kompletterande utbildning för apotekare och biomedicinska analytiker

Malin Eskesjö Hansson
E-post: malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se
Telefon: 031-786 6253
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Ämnen

 • Läkarprogrammet
 • Kompletterande utbildning för läkare
 • Magisterprogram i mikrobiologi, smittskydd och vårdhygien

Christer Ek
E-post: christer.ek@gu.se
Telefon: 031-786 3074
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Ämnen

 • Barnmorskeprogrammet
 • Kurspaket i reproduktiv och perinatal hälsa på masternivå
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen på helfart
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen på halvfart
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU

Gabi Oesterling
E-post: gabi.oesterling@gu.se
Telefon: 031-786 6057
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Ämnen

 • Tandläkarprogrammet
 • Tandteknikerprogrammet
 • Tandhygienistprogrammet
 • Kompletterande utbildning för tandläkare
 • Masterprogram i folkhälsovetenskap
 • Masterprogram i global hälsa

Emma Rönnquist
E-post: emma.ronnquist@gu.se
Telefon: 031-786 3598, nås säkrast måndag–torsdag 13.00–14.00
Drop in: tisdagar 14.00-16.00 via Zoom
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Ämnen

 • Läkarprogrammet
 • Kompletterande utbildning för läkare

Pia Gejervall
E-post: pia.gejervall@gu.se
Telefon: 031-786 3902
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Ämnen

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Dietistprogrammet
 • Fysioterapeutprogrammet

Therése Johansson
E-post: therese.johansson.2@gu.se
Telefon: 031-786 3653
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Ämnen

 • Receptarieprogrammet
 • Farmaci

Elsa J Andersson
E-post: receptarie@gu.se
Telefon: 031-786 9083
Besöksadress: Medicinaregatan 7B

Ämnen

 • Idrottsvetenskap, kurser på avancerad nivå
 • Kostvetenskap, kurser på avancerad nivå

Helena Svensson, Vikarie för studievägledare Anne-Lee Lööf
E-post: helena.svensson@gu.se
Telefon: 0766-18 42 26 eller 031-786 42 26
För kontakt hänvisas främst till e-post och/eller telefon.

Ämnen

 • Fristående kurser i kostvetenskap och idrottsvetenskap
 • Kostekonomi med inriktning mot ledarskap (kandidatprogram)
 • Hälsopromotion (kandidatprogram), ges med två inriktningar: idrottsvetenskap respektive kostvetenskap
 • Sports Coaching (kandidatprogram)
 • Kost och ledarskapsprogrammet (kandidatprogram)
 • Hälsopromotionsprogrammet med inriktning mot fysisk aktivitet och hälsa (kandidatprogram)
 • Specialidrott

Maria Thorson
E-post: maria.thorson@ped.gu.se
Telefon: 031-786 4201
Telefontid: Måndag 10.15–11.30
Besöksadress: Läroverksgatan 5, Pedagogen hus C, entréplan i högra flygeln
Besök efter överenskommelse, men är dörren öppen är du välkommen på drop-in.

Ämnen

 • Idrott- och hälsa inom grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen
 • Hem- och konsumentkunskap inom grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen

Sara Bäckerstam

Vikarie för Anne-Lee Lööf

E-post: sara.backerstam@gu.se

Telefon: 031-786 24 08