Göteborgs universitet

Forskningsteman inom CUL

Forskarskolan har valt en forskarutbildningsstrategi som uppmuntrar gränsöverskridande vetenskapliga mötesplatser. Det främjar samverkan mellan discipliner för att få till stånd mångvetenskapliga forskningsmiljöer kring utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor; frågor som har relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.