University of Gothenburg
Breadcrumb

Forskningsteman inom CUL

Forskarskolan har valt en forskarutbildningsstrategi som uppmuntrar gränsöverskridande vetenskapliga mötesplatser. Det främjar samverkan mellan discipliner för att få till stånd mångvetenskapliga forskningsmiljöer kring utbildningsvetenskapliga forskningsfrågor; frågor som har relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.