Länkstig

Ann-Christin Randahl och Örjan Hansson tilldelas Pam Fredmans pris

Under doktorspromotionen den 19 oktober mottog Ann-Christin Randahl och Örjan Hansson Pam Fredmans pris. Priset delades ut för första gången och kommer att vara ett återkommande inslag vid universitetets promotionshögtid i oktober varje år.

Ann-Christin Randahl tilldelas Pam Fredamans pris
Örjan Hansson och Ann-Christin Randahl är tillsammans ledare för ämneslärarprogrammet och har utvecklat den unika kursen Hållbar utveckling med människan i centrum. Kursen har nu gjort att ämneslärarprogrammet har kunnat hållbarhetsmärkas och båda pristagarna hoppas att priset ska leda till en positiv utveckling av programmet.

– Vi ser priset som en uppmuntran att fortsätta utveckla programmet i en riktning där studenterna ska stå så väl rustade som möjligt att möta framtida utmaningar. Vi kommer att använda prispengarna för kollegiala temadagar om hållbar utveckling och det flerspråkiga klassrummet, säger Ann-Christin Randahl.

Vad betyder priset för er?

– Det är såklart jätteroligt och det finns ett stort symbolvärde i att priset går till lärarutbildningen. Samtidigt vill både jag och Örjan betona att vi tar emot priset som representanter för ett stort antal inblandade, framförallt programrådet, Universeum och Världskulturmuseet.

Hållbar utveckling med människan i centrum

Kursen som pristagarna har utvecklat behandlar hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet och mänskliga rättigheter, allt ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Ann-Christin Randahl meddelar att fler kurser är på väg.

– Från och med nästa år kommer alla studenter på ämneslärarprogrammet att läsa en delkurs om språk- och kunskapsutvecklande arbete, där institutionen för svenska språket har huvudansvaret för kursen.

Pam Fredmans pris

Pam Fredman var Göteborgs universitets rektor 2006–2017. Som avskedsgåva till henne instiftades ett pris med tanke på det engagemang hon visat i frågor inom hållbar utveckling – särskilt social hållbarhet och livslångt lärande.

Priset delas ut till en välförtjänt lärare och forskare, eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet. Priset, som består av ett diplom och ett bidrag till en institution/motsvarande om 20 000 kr per pristagare eller max 50 000 kr, ska användas till pristagarens professionella förkovran. Det delas ut vid universitetets promotionshögtid i oktober varje år.

Läs mer om Pam Fredamans pris