Bild
interiör från psykiatrins kvarter på södra älvsborgs sjukhus
Foto: VGR
Länkstig

SHIP: Vårdmiljöer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
SHIP

Kort beskrivning

Vårdens arkitektur är en viktig del av hälso- och sjukvårdens långsiktiga hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Rätt utformad vårdarkitektur kan stödja effektivitet, vårdresultat och patientens upplevelse av vårdens kvaliteter. Vårdens byggnader utgör viktiga och långsiktiga samhällsinvesteringar och bör därför vila på en solid kunskapsgrund. Vården är forskningsintensiv och ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. På samma sätt efterfrågar vården forskningsbaserad kunskap också i utformningen av sina byggnader och miljöer. Potentialen för att stödja hälso- och sjukvården genom en rätt utformad fysisk vårdmiljö kan utnyttjas bättre. Det finns ett stort kunskapsbehov.