Bild
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Psykologprogrammet

Program
S2PSY
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1G74A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Psykologprogrammet är en femårig yrkesutbildning som leder till att du kan arbeta som psykolog. Idag arbetar psykologer inom flera olika sektorer i samhället, exempelvis hälso- och sjukvården, skolan, på företag och inom olika organisationer. Vissa arbetar med behandling av individer, andra med förebyggande insatser för individer och grupper, utredningar, eller team- och ledarskapsutveckling. Psykologprogrammet i Göteborg utmärker sig genom den bredd av metoder du får med dig och som gör att du har flera olika vägar att gå efter examen.

Om utbildningen

Psykologprogrammet i Göteborg förbereder dig för arbete inom en rad olika fält och utmärker sig genom den bredd av metoder du lär dig och mängden av egna erfarenheter du får med dig genom egen utbildningsterapi och praktiskt patientarbete.

Under programmets första år fokuserar vi på de grundläggande byggstenarna i psykologi som vetenskap, med utgångspunkt i psykologisk utveckling genom livets alla faser. Vi lyfter blicken till större perspektiv som innefattar grupp, kultur och samhälle, och dyker ner på individnivå kring personlighet, kognition och den mänskliga hjärnan. Att förstå och utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt finns med som en röd tråd genom de olika kursmomenten.

Under de första åren ingår en hel del kortare praktiska moment, och från och med termin fem blir utbildningens fokus allt mer praktiskt för varje termin som går. Vi övar på samtalsfärdigheter i gradvis mer komplexa situationer, är ute på verksamhetsförlagd utbildning större delen av en termin och skaffar egna erfarenheter av arbetslivet som psykolog, och börjar arbeta med praktiska uppdrag under handledning, exempelvis organisationsuppdrag.

Under utbildningens senare del får du dessutom mycket konkret erfarenhet av att arbeta med patienter utifrån olika metoder, kvalitetssäkrat av handledning på dina videoinspelade sessioner med patient. Utbildningsterapi ingår som ett led i ökad självreflektion och självkännedom, något som vi ser som ett grundkrav för att kunna fungera i rollen som legitimerad psykolog. Den sista terminen på programmet består huvudsakligen av att arbeta med en fördjupande examensuppsats.

Att arbeta som psykolog

Som psykolog kan man arbeta med olika saker och i olika sammanhang. Idag arbetar psykologer främst inom hälso- och sjukvården, inom skolan och med arbetslivets organisationer.

Psykologer inom hälso- och sjukvården arbetar främst med att utreda och behandla psykisk ohälsa hos individer, exempelvis depressioner eller sömnsvårigheter, men kan också arbeta med förebyggande insatser riktade både till individer och till grupper.

Inom skolan arbetar psykologer med elevhälsoarbete, men också med insatser som riktar sig mot grupper av såväl elever som pedagoger, exempelvis insatser för att förebygga mobbing.

Psykologer som jobbar med arbetslivets organisationer arbetar ofta med rekrytering och urval av personal, utredningar, liksom team- och ledarutveckling.

Det finns mycket som talar för att psykologer i framtiden även kommer att jobba med ytterligare uppgifter, till exempel med attitydpåverkan i miljöfrågor.

Ingen antagning till senare del av Psykologprogrammet

Det är inte möjligt att söka till en senare del av vårt psykologprogram. Har du läst kurser på ett psykologprogram vid ett annat lärosäte och planerar att söka till programmet här vid Göteborgs universitet behöver du kontakta psykologprogrammets studievägledare för mer information.

Har du en utländsk psykologexamen?

Vänd dig till Socialstyrelsen, deras upplysningstjänst i frågor om behörighet och legitimation; telefon 075-2473000.

Göteborgs universitet har ingen kompletterande utbildning för psykologer med utländsk examen. Detta uppdrag har Lunds universitet, telefon 046-222 00 00 (växel), Umeå universitet, telefon 090-786 50 00 (växel) samt Uppsala universitet som också är det universitet som har samordningsansvar för kompletterande utbildning för psykologer, telefon 018-4710000 (växel).

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Arbetsprov

För att självständigt kunna utöva psykologyrket skall studenten efter psykologexamen fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) och därefter kan ansökan om legitimation göras hos Socialstyrelsen.

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Mitt i programmet, termin 6, har vi en längre sammanhållen verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under denna praktikperiod får du prova på att arbeta som psykolog under handledning under större delen av en termin. Uppgifterna kan vara mycket varierande beroende på var din praktik är. Under VFU får du en god inblick i psykologens vardag och får också chans att knyta kontakter och besöka dina klasskamrater på andra praktikplatser. 

Efter studierna

Efter avslutad examen och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) kan du ansöka om psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Arbetsmarknaden för psykologer är god, och utvecklingsmöjligheterna är många i och med bredden av uppgifter man kan ta sig an som psykolog.

När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen på Sektionen för examen. Du tar ut examen vid det universitet eller den högskola du läst den sista av de kurser som ska ingå i examen.

Som färdig psykolog är du behörig att söka vidare till specialistkurser eller till doktorandstudier vid universitetet.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker dels i form av vanlig klassrumsundervisning i både små och stora grupper, dels med många praktiska moment där du får öva färdigheter som du kommer att behöva.