Göteborgs universitet
Bild
Studenter på kursen Arbets- och organisationspsykologi
Studenter på kursen Arbets- och organisationspsykologi 2017
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Anlita en arbets- och organisationskonsult

Studentfirman vid psykologiska institutionen tar kostnadsfritt emot mindre konsultuppdrag från organisationer och företag. Konsulterna som genomför uppdragen är studenter som läser fördjupning i arbets- och organisationspsykologi under sitt sista år på psykologprogrammet.

Studentfirman

Studentfirman vid psykologiska institutionen tar kostnadsfritt emot mindre konsultuppdrag från organisationer och företag. Exempel på uppdrag kan vara hjälp med grupputveckling, arbetsmiljökartläggningar eller utvärderingar av olika projekt. Konsulterna som genomför uppdragen är studenter som läser fördjupning i arbets- och organisationspsykologi under sitt sista år på psykologprogrammet.

Studentfirman bildades från början i syfte att åstadkomma en bättre tillämpning av teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som förvärvats under utbildningen. I firman är lärare inom arbets- och organisationspsykologi “chefer“ och studenterna är “konsulter“.

Studentfirman är nu inne på sitt 21:a verksamhetsår och erfarenheterna från de 38 gångna terminerna är mycket goda. Studenterna tillägnar sig värdefull praktik kunskap och uppdragsgivarna får hjälp med utmaningar i organisationen.

Uppdragen

Vi välkomnar olika typer av uppdrag från organisationer och företag. Exempel på lämpliga uppdrag är:

 • Grupputveckling, ledningsgruppsutveckling, teambuilding, grupp- och samarbetsträning o d
 • Arbetsmiljökartläggningar, klimatprofiler o d
 • Medverkan vid förändrings- och utvecklingsinsatser
 • Utvärdering av olika projekt
 • Kompetensutvecklande insatser på lednings- och medarbetarnivå

Omfattningen på ett uppdrag bör vara av den karaktären att studenterna hinner förbereda, genomföra och avsluta uppdraget under de åtta veckor fördjupningskursen pågår. På hösten innebär det en period från mitten av oktober till och med början på december, och på våren från slutet av februari till slutet av april. Under perioden arbetar studenterna 50 procent av heltid som konsulter.

I den mån vi får för många uppdrag förbehåller vi oss rätten att sovra bland dessa.

Konsulten

Vi försöker välja studenter som har förutsättningar för att klara av respektive uppdrag på ett bra sätt. Flertalet studenter har erfarenhet av tidigare yrkesverksamhet och genomsnittsåldern är ca 30 år.

Alla studenter som agerar konsulter ingår i en handledningsgrupp som träffas en gång i veckan. Handledare är lärare, som samtliga är legitimerade psykologer och som även arbetar som konsulter.

Kostnader

Ingen ersättning debiteras för det utförda uppdraget. Dock tillkommer ersättning för eventuella kostnader för resor, test, frågeformulär, porto etc., vilka då i första hand regleras direkt med studentkonsulten.

Gör så här:

Vi behöver en kortfattad skriftlig beskrivning av uppdraget med uppgifter om syfte, allmänna uppgifter om arbetsplatsen, antal berörda personer med mera. 

Kopiera in och svara på nedan frågor i ett mejl och skicka det till någon av nedanstående kursledare. Hör gärna av dig om du har frågor.

 1. Organisation/företag: 
 2. Kontaktperson: 
 3. Telefonnummer: 
 4. E-mail: 
 5. Adress: 
 6. Fax: 
 7. Ungefärligt antal, av uppdraget, berörda personer:  
 8. Beskrivning av uppdraget: 
 9. Övriga uppgifter om uppdraget/arbetsplatsen: 
 10. Bifoga även gärna annat material som kan vara av intresse.

Kursledare

Niklas Rydbo
niklas.rydbo@psy.gu.se, 031-786 1650, 0735-284848

Maria Wramsten Wilmar
maria.wramsten.wilmar@psy.gu.se, 031-786 6624

Jessica Neijlind
jessica.neijlind@psy.gu.se, 031-786 1646

Elin Hoff Brattberg
elin.hoff.brattberg@psy.gu.se, 031-786 1674