Bild
Huvudbyggnaden i Vasaparken
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Psykolog och statsvetare nya Wallenberg Academy Fellows  

Publicerad

Hjärnans förändringsförmåga och vem som egentligen styr världen är forskningsfokus för de två unga forskare från Göteborgs universitet som utsetts till Wallenberg Academy Fellows.  

Sedan 2012 har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse utsett yngre forskare till Wallenberg Academy Fellows. Det innebär ett forskningsanslag för fem år framåt och möjlighet att ta del av ett mentorsprogram. Programmet bidrar också till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. I år har 31 yngre forskare utsetts, varav två från Göteborgs universitet: psykologen Gaia Olivo och statsvetaren Jacob Nyrup.  

Hur förändras hjärnan när vi övar in nya rörelser?  

Bild
Porträtt på Gaia Olivo
Foto: Patrik Lundin

När vi lär oss saker, som att spela piano eller göra volter på studsmattan, skapas nya kopplingar mellan hjärnans olika delar. Wallenberg Academy Fellow Gaia Olivo undersöker hur hjärnan förändras när vi tränar in nya förmågor. Varför ökar exempelvis volymen på hjärnans grå substans när vi övar på en rörelse?  

Forskare pratar om att vår hjärna är plastisk – den har en oerhörd förmåga att skapa nya kopplingar mellan nervceller och hjärnans olika delar. Det gör att vi snabbt kan lära oss nya saker och koordinera rörelser som vi aldrig tidigare har utfört.  

När forskare har undersökt hur det går till när hjärnan förändras av lärande, har de överraskats av att det tycks gå väldigt fort. Inom loppet av bara några minuter ökar exempelvis volymen på hjärnans grå substans som innehåller många nervceller. Men beror det på att hjärnan har börjat forma nya nervkopplingar och håller på att byggas om? Eller handlar det bara om att blodflödet till hjärnan ökar eftersom vi använder den?  

De här frågorna ska dr Gaia Olivo, Göteborg universitet, söka svaret på. Med hjälp av den senaste hjärnavbildningstekniken ska hon detaljstudera förändringar i hjärnan hos både möss och människor som övar in nya motoriska förmågor. Hon ska även undersöka om det går att förutsäga individuella skillnader i hjärnans plasticitet och hur länge förändringarna i hjärnan bevaras efter motorisk träning. Förhoppningen är att kunskaperna ska kunna förbättra stödet till personer som behöver öva upp sina kognitiva förmågor, exempelvis efter en stroke. 

En systematisk kartläggning av politiska makthavare 

Bild
Porträtt på Jacob Nyrup
Foto: Patrik Lundin

Vem styr i världen? Och vilka konsekvenser får det? Det är huvudfrågorna i den forskning som Wallenberg Academy Fellow Jacob Nyrup bedriver. Han har skapat världens största databas över politiska makthavare, WhoGov. Nu ska han vidareutveckla databasen.   

Regeringar världen över tar dagligen beslut som påverkar våra liv. Dessa beslut bevakas ofta av media, men vi har sämre kunskaper om vilka det egentligen är som äger den politiska makten globalt. 

För att få en bättre bild av världens politiska makthavare har Jacob Nyrup, docent vid Universitetet i Oslo, skapat en unik databas, WhoGov, som innehåller detaljerad information om de som har styrt i 177 av världens länder från 1966 till 2021. Nu ska han vidareutveckla WhoGov så att databasen mer detaljerad og mere udviklet. Den ska till exempel även täcka perioden 1849–1966, vilket ger större möjligheter att kartlägga historien. Alt det indsamlede data vil blive frit og let tilgængeligt på en nyudviklet online platform. 

När databasen är uppdaterad kommer Jacob Nyrup att använda den för att söka svar på flera nya frågeställningar. Exempelvis ska han utforska hur väl politiska makthavare i olika länderrepresenterar landets befolkning och hur det i sin tur påverkar väljarnas syn på det politiska systemet. Han ska även titta på kvinnors roll i regeringer, och hur politiska eliter i diktaturer kan påverka envåldshärskare och deras beslut att inleda konflikter.  

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Jacob Nyrup att vara verksam vid Göteborgs universitet. 

Tidigare fellows 

Sedan 2019 har Göteborgs universitet:  Anne Björkman (naturvetenskap), Thorsten Berger (data- och informationsteknik), Hiroki Shibuya, Linda Johansson och Davide Angeletti (medicin).