Länkstig

Ingela Andersson

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ingela Andersson

Jag är sedan höstterminen 2011 en av fem doktorander i den nationella forskarskolan i yrkesdidaktik. Innan dess arbetade jag som lärare i engelska och i yrkesämnen på gymnasiet, samt som arbetsledare i hotell- och restaurangbranschen. Min utbildningsbakgrund omfattar förutom lärarexamen, en restaurangchefsexamen och en kandidatexamen med huvudämnet yrkespedagogik (240 HP).

Mitt forskningsintresse handlar om hur yrkesutbildning organiseras. Jag är särskilt intresserad av pedagogiska innovationer i yrkesutbildning och arbetsliv. Avhandlingen handlar om gymnasieskolans expansion och hur den pedagogiska praktiken förändras när lärlingsutbildning införs som en väg till gymnasieexamen.

Avhandlingen syftar till att förklara hur nya utbildningsvägar och en förändrad yrkespedagogisk praktik tar form i mötet mellan skola och arbetsliv. I avhandlingen utforskar jag den nya gymnasiala lärlingsformen i tre sammanhang; 1) i det utbildningspolitiska, 2) i skolans organisation, samt 3) i yrkeslärares och elevers dagliga arbete. Jag gör analyser av politiska texter som producerats i samband med reformen. Texterna omfattas av statliga utredningar, samt remissvar från olika organisationer som till exempel LO och Svenskt Näringsliv. Jag gör också fältstudier på tre skolor där jag följer eleverna. Jag samtalar med elever, skolledare, lärlingskoordinatorer, lärare och handledare på arbetsplatser. Ute på dessa skolor har bland annat besök på arbetsplatser framträtt som något nytt och nödvändigt för lärlingsutbildningen. Besöken och utbildning på arbetsplatser påverkar hur skolans arbete kan organiseras. Elever, yrkeslärare och handledare får arbeta på nya sätt i utbildningsverksamheten. För att förklara och förstå hur den förändrade pedagogiska praktiken växer fram använder jag Engeströms verksamhetsteoretiska modell med interagerande verksamhetssystem. De analytiska begreppen är verksamhetssystem, motsättningar, gränsöverskridande handlingar, mänskliga och materiella resurser (verktyg), objektskonstruktion.

Jag har föreläst, under 2014 och 2015, på Lärlingscentrums (Skolverkets) konferenser runt om i Sverige på temat Gymnasial lärlingsutbildning: forskning och praktik