Göteborgs universitet

Samverkan

Vi har under lång tid arbetat utåtriktat, i samverkan med samhället och i såväl nationellt som internationellt samverkansorienterad forskning. Det är centralt att arbeta långsiktigt och strategiskt med samverkan för att främja produktiva samarbeten för våra samarbetspartners liksom för institutionen, vilket i förlängningen bidrar till hållbar utveckling i såväl samhälle, miljö som för människor.