Länkstig

Johannes Lunneblad

Professor

Institutionen för pedagogik, kommunikation och
lärande
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen A Utsikten Plan 2
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Johannes Lunneblad

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse berör förskolans och skolans uppdrag i relation till vad som i vardagligt tal brukar benämnas som det mångkulturella samhället. Jag disputerade 2006 med avhandlingen "Förskolan och mångfalden - en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område". Efter det har jag deltagit i både internationella och nationella forskningsprojekt kring lärandeprocesser och ungdomskulturer i skola och i multietniska förorter.

Undervisningsintressen Jag föreläser i olika kurser, både på grund och avancerad nivå, om lärande, kultur, språk och identitet samt inom metodkurser med fokus på etnografi.

Nyckelord Cultural studies, ideologi, kultur, språk, identitet och etnografi