Länkstig

Rolf Solli

Professor emeritus

Förvaltningshögskolan
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Postadress
Box 712
40530 Göteborg

Om Rolf Solli

Under årens lopp har jag utvecklat kurser, undervisat på alla nivåer inom ämnet offentlig förvaltning, bedrivit forskning med extern finansiering samt varit verksam i samverkan med det omgivande samhället.

Ett flertal forskningsprojekt har genomförts tillsammans med forskare andra länder och andra discipliner.

Jag har vidare varit föreståndare för Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg samt Kommunforskning i Västsverige samt under sju år prefekt för Förvaltningshögskolan.

Forskningsintresse

Mitt huvudsakliga empiriska forskningsfält har varit och är kommuner och landsting/regioner. De övergripande problemställningarna rör framför allt ledning och styrning i vid bemärkelse.
För närvarande sysslar jag mest med frågor som rör framtidens välfärd och vad det är som får den att förändras i besvärliga tider.

Pågående projekt

För min del pågår flera projekt samtidigt. Ett pågående projekt handlar om hur välfärden hanteras i besvärliga situationer. Här handlar det till stor del om att jämföra med andra länder i norden men också länder längre bort så som Australien och Kanada.

Ett projekt är longitudinellt och sätter fokus på kommundirektörerna i Sverige och med vissa jämförelser med de nordiska länderna. Projektet har pågått sedan 1995 och levererar publikationer i en jämn ström.

Ytterligare ett projekt handlar om att medverka vid framtagning av ny styrmodell för Västra Götalandsregionen (VGR). En bas för den nya styrmodellen är den utvärdering av VGR jag ledde under 2017-18.

Undervisning

Min undervisning är idag sprid över alla nivåer men med huvudfokus på avancerad nivå.

Handledning och examination av såväl magisteruppsatser som doktorander är en tämligen vanlig del av min undervisning.

Samverkan

Min forskning är per definition beroende av det omgivande samhället. Kommuner, Regioner och inte minst Sveriges Kommuner och Regioner är naturliga samarbetsparter i mina forskningsprojekt. De skapar tillgång till praktiken och de finansierar det mesta.