Länkstig

Ellen Breitholtz

Universitetslektor

Avdelningen för lingvistik och
vetenskapsteori
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C538
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ellen Breitholtz

Sedan min tid som doktorand har jag intresserat mig för hur yttranden och andra kommunikativa handlingar samspelar med topoi - ett slags tumregler för hur det är acceptabelt att dra slutsatser i ett visst sammanhang - och därmed skapar koherens och betydelse i interaktion. Under de senaste åren har jag fortsatt att utforska detta område inom projekten "Incremental Reasoning in Dialogue" (InCRED), Dialogical Reasoning in Patients with Schizophrenia (DRiPS)(PI), och "Gothenburg Research Initiative for Politically Emerging Systems" (GRIPES). I slutet av 2020 publicerade jag monografin "Enthymemes and Topoi in Dialogue - the use of common sense reasoning in conversation" som finns tillgänglig (open access) här: https://brill.com/view/title/58383