Länkstig

Alexander Berman

Doktorand

Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C502
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Alexander Berman

Mitt doktorandprojekt handlar om förklaringar till förutsägelser från AI-modeller i språklig interaktion mellan människa och dator. Rent konkret kan det till exempel handla om att en viss datormodell förutsäger hur en patient kommer må ett år efter ryggoperation. Min forskning berör bland annat vilken typ av förklaringar människor vill ha för denna typ av förutsägelser, vilken typ av förklaringar som faktiskt går att få från AI-modeller, hur förklaringar hanteras i liknande typer av dialog mellan människor, och hur förklaringsdialog kan modelleras och implementeras.