Länkstig

Mari Lindström

Om Mari Lindström

Jag är anställd som doktorand i pedagogik vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik. Jag är också del av forskarskolan ASSESS - Assessment of Knowledge in Educational Systems. ASSESS är en forskarskola med inriktning mot kunskapsmätningar inom utbildningssystem.

Forskningsintresset omfattar 'Teacher knowledge base' - lärares kunskapsbas - det som kännertecknar lärarkompetens. Det omfattar pedagogiska såväl som ämneskunskaper hos lärare i främst matematik, samt effekter av dessa på elevers prestationer, på intresse och motivation för ämnet. Storskaliga internationella mätningar samt analyser av dessa ingår i forskningsarbetet. Även nationella kartläggningsmaterial och kunskapsmätningar är ett intresseområde.